POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Spektakl "W świecie Sienkiewicza"

26 czerwca 2016

Szkoła polska - Aix en Provence

Le spectacle "Dans le monde de Henryk Sienkiewicz"

26 juin 2016

EURO 2016 - FRANCJA
21.06.2016 - Mecz Polska - Ukraina (wygrany)
30.06.2016 - Mecz Polska - Portugalia (przegrany)
EURO 2016 - FRANCE
21.06.2016 - Match Pologne - Ukraine (gagné)
30.06.2016 - Match Pologne - Portugal (perdu)
Piknik - Majówka
29.05.2016
le Pique-nique de Mai
29.05.2016
16.05.2016 – Sainte Victoire 16.05.2016 – Sainte Victoire
Opowiedz mi o twojej szkole
Spotkanie pomiędzy szkołami cudzoziemskimi z Aix en Provence
14.05.2016
Raconte-moi ton école
Rencontre entre les écoles étrangères à Aix en Provence
14.05.2016

 

Młodzieżowe Święto Europejskie
11.05.2016

La Fête Européenne des Jeunes
11.05.2016

Małopolska Zgraja Sarmacka z Krakowa w Centre Socio-Culturel La Grande Bastide i w Szkole Polskiej
11.05.2016
Les Gentilshommes Sarmates de Cracovie au Centre Socio-Culturel La Grande Bastide et à l’Ecole Polonaise
11
.05.2016
Święto Europejskie w Aix en Provence
Małopolska Zgraja Sarmacka z Krakowa
9.05.2016
Fête de L’Europe à Aix en Provence
Les Gentilshommes Sarmates de Cracovie
9.05.2016

Siedemnastowieczny festyn

Wokół Trylogii Henryka Sienkiewicza - Polska XVII wieku

MAŁOPOLSKA ZGRAJA SARMACKA Z KRAKOWA

8.05.2016

Fête populaire

La Pologne pittoresque du XVIIème siècle
Autour de la Trilogie de Sienkiewicz

PAR LES GENTILSHOMMES SARMATES
DE CRACOVIE - POLOGNE
- 8.05.2018

Taniec Dni Europejskie
Aix en Provence 7.05.2016
Danse Journées Européennes
Aix en Provence 7.05.2016
Wiosna Polska 2016 w Aix en Provence Le Printemps Polonais 2016 à Aix en provence
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
Pani Magdalena Borucka Guilhou
3 maja 2016
la Croix de Mérite de la République Polonaise
Mme Magdalena Borucka Guilhou
 le 3 mai 2016
Wieczorek Filmowy
"Ogniem i Mieczem"
5.04.2016
Soirée Ciné
"Par le Fer et par le feu"
5.04.2016
Święcenie pokarmów
27.03.2016
Bénédiction de nourriture
27.03.2016
Wycieczka Szkoły Polskiej
23.03.2016 - Dar
Młodzieży
Excursion Ecole Polonaise
23.03.2016 - Dar Młodzieży
Wieczorek Poetycki "Cyganeria"
18.03.2016
Soirée Poétique "la Bohème" 
18.03.2016
Uniwersytet Aix-Marseille
11.03.2016
Université Aix-Marseille
11.03.2016
Konferencja SDM
6.03.2016
Conférence JMJ
6.03.2016
Wiosna poetów
5.03.2016
Le printemps de poètes
5.03.2016
Festiwal Piosenki Skautowej
5.03.2016
Festival de la chansons scoute
5.03.2016
26 lutego 2016 roku odbył się
Wieczorek Filmowy Poloniki - Papusza
Le 26 février 2016 a eu lieu
la Soirée Cinématographique de Polonica - Papusza

Szkoła Polska 3.02.2016

Ecole Polonaise 3.02.2016

Orcières-Merlette le 31.01.2016

Orcières-Merlette le 31.01.2016
Góralska Kolęda
24.01.2016
Noël Montagnard
24.01.2016
Wieczorek Filmowy
22.01.2016
La Soirée Cinématographique
22.01.2016
Konferencja "Polska"
18.12.2015
Conférence "La Pologne"
18.12.2015
Spotkanie z pisarzem
Grzegorz Kasdepke
15/16.12.2015
Rencontre avec l'écrivain
Grzegorz Kasdepke
15/16.12.2015
Wigilia
11.12.2015
Noël
11.12.2015
Święty Mikołaj w Polskiej Szkole
9.12.2015
Saint Nicolas à L'Ecole Polonaise
9.12.2015
Świąteczna zbiórka harcerska
29.11.2015
Les scouts préparent Noël
29.11.2015
Walne Zebranie
27.11.2015
Assemblée Générale
27.11.2015
Ognisko Wolności
11.11.2015
Le Feu de Camp
11.11.2015
Święto zmarłych w Aix en Provence
1.11.2015 / 4.11.2015
La Toussaints à Aix en Provence
1.11.2015 / 4.11.2015
Polonica na rowerach
4.10.2015
Polonica en vélo
4.10.2015

Europejski Dzień Języków
30.09.2015
Journée Européenne des Langues
30.09.2015
Szkolenie dla nauczycieli polonijnych
26-27.09.2015 Aix en Provence
Formation pour les enseignants
26-27.09.2015 Aix en Provence

Konferencja "Polska"
27.09.2015 Grans
Conférence "la Pologne"
27.09.2015 Grans

Dzień Stowarzyszeń
ASSOGORA 13.09.2015
Le Forum des Associations
ASSOGORA 13.09.2015
Biwak Średniowieczny
12/13.09.2015
Bivouac Médiéval
12/13.09.2015
     

 

Co było w sezonie 2014/2015 / Nos actions en 2014/2015

 

Co było w sezonie 2013/2014 / Nos actions en 2013/2014

 

Co było w sezonie 2012/2013 / Nos actions en 2012/2013

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002