Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Rezultaty zbiórki pieniędzy na Zespół Szkół Publicznych w Wilkowie

Les résultats de la collecte de fonds  pour l'Ensemble des Ecoles Publics à Wilków

 

 

Święto Poloniki

27.06.2010

Fête de Polonica

27.06.2010

24 maja 2010, w poniedziałek Zielonych Świątek, miało miejsce nasze tradycyjne wejście na górę Sainte Victoire

Le 24 mai 2010,le lundi de la Pentecôte a eu lieu notre traditionnelle ascension à la Sainte Victoire

Dzień Europejski w Aix en Provence

9.05.2010

Journée Européenne à Aix en Provence

9.05.2010

W SOBOTĘ 8 MAJA 2010

w Kościele St Esprit w Aix en Provence

odbył się Koncert Chopinowski

w wykonaniu Marcina Koziaka (fortepian)
 z towarzyszeniem Kwartetu z Krakowa

LE SAMEDI 8 MAI 2010

à l'Eglise St Esprit à Aix en Provence

a eu lieu le Concert Chopin

par Marcin Koziak (piano)
avec le Quatuor de Cracovie

 

Dzień Europejski w Lycée Ste Marie

6.05.2010

Journée Européenne au Lycée Ste Marie

6.05.2010

Konferencja "Krok w stronę Polski - Polska nieugięta"

30.04.2010

Conférence "Un pas vers la Pologne- Pologne insoumise"

30.04.2010

Polonia z Prowansji żegna tragicznie zmarłych
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku

Les Polonais de la Provence se recueillent en souvenir des victimes de la catastrophe aérienne à Smoleńsk le 10 avril 2010

Wielkanoc

3.04.2010

4.04.2010

Pâques

3.04.2010

4.04.2010

Szkoła Polska

31.3.2010

Marzanna

L'Ecole Polonaise

31.03.2010

Marzanna

12 marca 2010

 Wieczorek Poetycki

"Poezja na szczytach" – Wiersze o górach

Le 12 mars 2010

La Soirée Poétique
"Aux sommets !" –La montagne dans la poésie

 

BAL KOSTIUMOWY

31 stycznia 2010

 

BAL COSTUMÉ

31 janvier 2010

10 stycznia 2010 do naszych dzieci przyszedł

Święty Mikołaj

Wspólnie z dziećmi odbyło się

Jasełkowe Kolędowanie

Le 10 jaanvier 2010

Saint Nicolas a rendu visite à nos enfants

Avec les enfants

Chantons  Noël

13 grudnia 2009

Odbyła się nasza tradycyjna

Wigilia

Le 13 décembre 2009

a eu lieu notre traditionnel

Le Repas de Noël

22.11.2009

Kolokwium

"Dziedzictwo polskie w południowej Francji"

22.11.2009

Colloque

"Le patrimoine polonais dans le sud de la France"

11 listopada 2009

Święto Szkoły Polskiej

Ognisko Wolności  „1939 – 1989”

Le 11 novembre 2009

Fête De l’Ecole Polonaise

Feu de camp traditionnel

Fête de l'Indépendance "1939-1989"

    Wszystkich Świętych - 1.11.2009   1.11.2009 - La Toussaint

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA

13 września 2009

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA

13 septembre 2009

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002