POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

 

Strona główna
Page d'accueil

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

 

 

22 czerwca 2002 odbył się nasz doroczny spektakl na zakończenie roku. W przedstawieniu brały udział dzieci ze szkoły polskiej, które wystąpiły w pierwszej części, a także dorośli członkowie, którzy przygotowali drugą część. Wieczór zakończyliśmy wspólnym grillowaniem!

Le 22 juin 2002 a eu lieu notre spectacle annuel de  fin d'année. La première partie du spectacle a été préparée par les enfants de l'école polonaise. Les membres adultes ont présenté la deuxième partie. Nous avons fini notre soirée par des grillades.