Poprzednia strona - Page précédente

Spektakl 22 czerwca 2002 / Spectacle 22 juin 2002

 

Witamy gości

Nous accueillons les invités

Spektakl dzieci z polskiej szkoły

Spectacle des enfants

Tytuł : Ptasie radio

Titre : La radio des oiseaux

Wiersze poetów polskich

Les poèmes polonais

Wesołe piosenki o ptakach

Les chansons : thème oiseaux

Wszystkie dzieci uczestnic

Tous les enfants participent

Nawet najmniejsze

Même les plus petits

Na zakończenie śpiewają razem

Ils chantent ensemble à la fin

Dorośli uczniowie też  wystepuja

Les élèves adultes aussi

2ga część- dorośli -"Żuraw i czapla"

2ème partie -"La grue et l'héron" 

 Brzechwa : "Gęś i prosię"

"L'oie et le cochon" de Brzechwa

Brzechwa : "Wilk i gąska"

Brzechwa : "Le loup et l'oie"

Brzechwa : "Kokoszka-smakoszka"

Brzechwa: "La poule gourmande"

La Fontaine : "Kogut i Lis"

La Fontaine : "Le coq et le renard"

Piosenka "Kaczka Dziwaczka"

Chanson : "Le canard fou"

Finał!!!

Le Final!!!