Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

27 czerwca 2004 zakończyliśmy kolejny sezon spektaklem "Zabawy dziecięce" Le 27 juin 2004 nous avons terminé une nouvelle année par un spectacle "Les jeux d'enfants"

  13 czerwca 2004 odbył się 

  OGRÓD SZTUKI

Le 13 juin 2004 a eu lieu

 le JARDIN des ARTS

31 maja 2004 jak co roku w Zielone Świątki odbyło się  Wejście na Ste Victoire

Le 31 mai 2004 comme tous les ans à la Pentecôte a eu lieu L'ascension de la Ste Victoire

9 maja 2004 jak co roku wzięliśmy udział w
Wiosce Europejskiej w Aix en Provence.

Le 9 mai 2004 comme tous les ans nous avons participé au Village Européen à Aix en Provence

Środa 5 maja 2004 o 2030

odbył się w Pasino d'Aix en Provence spektakl

Baletu Tańca Dawnego "Ardente Sole" z Krakowa

"A la Polonaise - Voyage dans l'inconnu"

Mercredi 5 mai 2004 à 20h30 a eu lieu au Pasino d'Aix en Provence le spectacle du Ballet de Cour "Ardente Sole" de Cracovie

A la Polacca - podróż w nieznane

W piątek 30 kwietnia 2004 zostaliśmy zaproszeni  
na Koktajl Europejski zorganizowany przez Merostwo Aix en Provence.

Vendredi 30 avril 2004 nous étions invités au Cocktail Européen organisé par la Mairie d'Aix en Provence. 

Piątek 30 kwietnia godz 2130 odbył się

BAL POLSKI zorganizowany z okazji oficjalnego wejścia Polski do Unii Europejskiej

Vendredi 30 Avril à 21h30 a eu lieu

BAL POLONAIS organisé à l’occasion de l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne.

 niedzielę 11 kwietnia odbyła się uroczysta msza Wielkanocna połączona ze święceniem jajek. Dimanche 11 avril a eu lieu une messe solennelle de Pâques avec la bénédiction du panier pascal selon la tradition polonaise

12 marca 2004 spotkaliśmy się na
Wieczorku Poetyckim poświęconym Polakom
w poezji.

Le 12 mars 2004 nous nous sommes rencontrés

lors de la  Soirée Poétique consacrée aux Polonais dans la poésie.

W piątek 13 lutego odbyła się konferencja
prowadzona przez Henryka Dunajewskiego,

profesora Honorowego Uniwersytetu Aix - Marsylia

"Mikołaj Kopernik, ekonomista Odrodzenia"

VENDREDI 13 FÉVRIER a eu lieu  la conférence
d’Henri Dunajewski – Professeur Honoraire à l’Université d’Aix-Marseille

Nicolas Copernic, l’économiste de la Renaissance

w PIĄTEK 6 LUTEGO 2004
odbył się BAL KOSTIUMOWY

VENDREDI 6 FÉVRIER 2004
a eu lieu LE BAL COSTUME

Niedziela 04 stycznia 2004 w Katedrze
 Saint-Sauveur
odbył się
:
Koncert polskich kolęd w wykonaniu Chóru polskiego "TRADITIONS" z Saint-Vallier

Dimanche 04 janvier 2004 à la Cathédrale
Saint-Sauveur
a eu lieu :

Concert de chants de Noël polonais par la Chorale polonaise "TRADITIONS" de Saint-Vallier

W sobotę 13 grudnia spotkaliśmy się na
Wigilii po polsku

Samedi, le 13 décembre nous nosu sommes rencontrés à l'occasion de
Repas de Noël polonais

W środę 17 grudnia dzieci z polskiej szkoły przedstawiły polskie jasełka dzieciom francuskim. Wszystkie dzieci  wspólnie obejrzały przedstawienie marionetek "Smok Wawelski"

Mercredi 17 décembre les enfants de l'école polonaise ont présenté un spectacle de Noël aux enfants français.

Après, tous les enfants ensemble ont regardé un spectacle de marionnettes "Le Dragon de Cracovie"

10 grudnia Święty Mikołaj przyszedł do naszej szkoły.

Le 10 décembre St Nicolas est arrivé dans notre école.

W czwartek 20 listopada 2003 odbyła się konferencja prowadzona przez Martę Foltzer
"W poszukiwaniu kolorów - malarze polscy na Południu Francji w XX wieku"

Jeudi 20 novembre 2003 a eu lieu la conférence par Marta Foltzer
"En quête des couleurs - les peintres polonais dans le Midi de la France au 20ème siècle"

9 listopada 2003 spotkaliśmy się na ognisku zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości.

 

Le 9 novembre 2003 nous nous sommes rencontrés au pique-nique organisé à l'occasion de la Fête de l'Indépendance en Pologne - 11 novembre.

Dzień Papieski
25 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

12 października 2003

 

25 anniversaire du pontificat du Jean-Paul II

12 octobre 2003

 

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA

14 września 2003

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA

14 septembre 2003

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002