Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

14.06.2009

Święto POLONIKI

Spektakle : "Gra w kolory", "Wesoła Gromadka"

14.06.2009

La Fête de POLONICA

Les spectacles : "Jeu de couleurs", "La Joyeuse Compagnie"

1 czerwca 2009 miało miejsce tradycyjne

wejście na górę Sainte Victoire

 wspólnie ze Stowarzyszeniem "Les Amis de Sainte Victoire".

Le 1 juin 2009 eu lieu

la traditionnelle ascension de la Sainte Victoire

avec l'Association "Les Amis de Sainte Victoire".

14 maja 2009 odbyła się konferencja

"Prowansja widziana przez tych, którzy tu zamieszkali"

Udział Pani Marty Foltzer

Le 14 mai 2009 a eu lieu une conférence
"La Provence vue par celles et ceux qu’elle accueille"
Intervention de Mme Marta Foltzer

9 maja 2009 - Dzień Europejski

Animacja "Budowa i zburzenie Muru Berlińskiego"

9 mai 2009 - La Journée Européenne

L'animation "Construction et destruction du Mur de Berlin"

3 maja 2009

Majówka

z okazji Święta Polonii i Święta Konstytucji 3 Maja

Le 3 mai 2009

Pique-nique en plein air à l’occasion

de la Fête de Polonia et de la Fête Nationale du 3 Mai

17 kwietnia 2009  koncert z cyklu

"Muzyka Polska"

Le 17 avril 2009 le concert du cycle

"Musique Polonaise"

Wielkanoc - Święcenie pokarmów - 11 kwietnia 2009

Pâques - Bénédiction de la nourriture - 11 avril 2009

 Konferencja  -

"Rozproszeni po świecie -  polskie ślady"

przedstawiona przez Jacka Torbicza 27 marca 2009

Ogłoszenie wyników Konkursu literackiego

 la Conférence  

"Dispersés dans le monde – sur les traces polonaises"
par Jacek Torbicz le 27 mars 2009

Annonce des résultats du Concours Littéraire

Szkoła Polska - Topienie Marzanny

25.03.2009

L'Ecole Polonaise - La Noyade de Marzanna

25.03.2009

Konferencja w Collège Cluny w Marsylii

14.03.2009

Conférence au Collège Cluny à Marseille

14.03.2009

Bal Urodzinowy POLONIKI

odbył się 7.02.2009 roku

Bal d'Anniversaire de POLONICA

a eu lieu le 7.02.2009

31 stycznia 2009
wzięliśmy udział w targach pracy
Métierama
Le 31 janvier 2009
nous avons participé à
Métierama

25 stycznia 2009 harcerze z zastępu Wędrowników z drużyny harcerskiej "Ścieżka" przygotowała konferencję

"Olga i Andrzej Małkowscy,
twórcy harcerstwa polskiego"

25 janvier 2009 les scouts de l'équipe des Vagabonds de la troupe "Ścieżka" ont préparé une conférence

"Olga et Andrzej Małkowscy,
les créateurs du scoutisme polonais"

11.01.2009 odbył się

Koncert Noworoczny

Śpiewała Ewa Adamusińska

Akomaniament : Clémence Ferrari, Laetitia Pont, Agnieszka Rajca

11.01.2009 a eu lieu

Le concert du Nouvel An

Chant : Ewa Adamusińska

Accompagnement : Clémence Ferrari, Laetitia Pont, Agnieszka Rajca

17.12.2008

Jasełka

La Grande Bastide

17.12.2008

Spectacle de Noël

La Grande Bastide

13.12.2008 spotkaliśmy się na

Polskiej Wigilii

13.12.2008 nous nous rencontrions au

Repas de Noël Polonais

3 grudnia 2008 roku do dzieci w Polskiej Szkole przyszedł Święty Mikołaj.

Le 3 décembre 2008 le Saint Nicolas  est venu
à l'Ecole Polonaise.

Święto w Val St André St André à Val St André

17.11.2008

Wyjątkowy Wieczór Filmowy Poloniki
Prezentacja filmu "KATYŃ"
Andrzeja Wajdy

         

 17.11.2008

Soirée Cinématographique Exceptionnelle
Présentation du film "KATYŃ" de Andrzej Wajda

 

11 listopada 2008 miało miejsce nasze tradycyjne
Ognisko

11.11.2008

Comme tous les ans, le mardi 11 novembre 2008 a eu lieu notre
Feu de Camp
traditionnel.

11.11.2008

 1 listopada 2008 roku zebraliśmy się aby  zapalić znicze na grobie poety polskiego, Konstantego Gaszyńskiego.

Le 1 novembre 2008 1 novembre 2008 nous nous sommes rassemblés pour allumer les bougies sur la tombe du poète polonais, Constantin Gaszyński

Dzień Europejski - 23.10.2009

Lycée Militaire

Journée Européenne - 23.10.2009

Lycée Militaire

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA

14 września 2008

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA

14 septembre 2008

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002