Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

2.07.2006 zakończyliśmy kolejny sezon naszej działalności

Świętem Poloniki

Le 2.07.2006 nous avons clôturé la saison par

La Fête de Polonica

9.06.2006

Konferencja Ewy Uziębło :  Enigma

9.06.2006

 Conférence par Ewa Uziębło : Enigma

5.06.2006

Wejście na St Victoire
 

5.06.2006

L’Ascension à la Sainte Victoire

 

sobotę 13 maja 2006 o 20h30

w kościele St Esprit, rue Espariat w Aix
odbył się
Koncert Fortepianowy

Fortepian i Śpiew

trzeci z cyklu  – "Muzyka Polska"

Le samedi 13 mai 2006 à 20h30

à l'Eglise St Esprit, rue Espariat à Aix

a eu lieu Le Concert Pianistique

Piano et Chant

troisième du cycle  "Musique Polonaise"

Tydzień Europejski

 

9.05.2006 - Aix en Provence / 13.05.2006 - Vitrolles

La Semaine Européenne

 

9.05.2006 - Aix en Provence / 13.05.2006 - Vitrolles

Święcenie pokarmów  - 15.04.2006

Bénédiction de la nourriture - 15.04.2006

5 kwietnia 2006 - Polska Szkoła - Topienie Marzanny

5 avril 2006 - L'Ecole Polonaise - La Noyade de Marzanna

17 marca 2006 przywitaliśmy wiosnę

Wieczorkiem Poetyckim

Le 17 mars nous avons accueilli
le printemps par la Soirée Poétique

W sobotę 4 lutego 2006

odbył się nasz tradycyjny

Bal kostiumowy

Le samedi 4 février 2006

a eu lieu notre traditionnel

Bal costumé

Sobota 14 stycznia 2006 odbył się

Koncert Fortepianowy – "Muzyka Polska"

Chopin i ...

w kościele St Esprit, rue Espariat w Aix

Pianista :  Marcin Dominik Głuch

Samedi 14 janvier 2006 a eu lieu

Concert Pianistique  "Musique Polonaise"

Chopin et ...
 
à l'église St Esprit, rue Espariat à Aix

par Marcin Dominik Głuch

W sobotę 10 grudnia 2005 odbyła się
Wigilia po polsku

Samedi 10 décembre 2005 a eu lieu

le Repas de Noël
selon la tradition polonaise

 

7 grudnia 2005 -  Święty Mikołaj w Polskiej Szkole

Le 7 décembre 2006 - St Nicolas à l'Ecole Polonaise

11 listopada 2005 odbyło się nasze doroczne ognisko  zorganizowane z okazji Święta Niepodległości a także z okazji 
25 lecia powstania Solidarności.

Le 11 novembre 2005 a eu lieu le déjeuneur en plein air autour du feu organisé à l'occasion de la Fête de l'Indépendance de la Pologne et aussi à l'occasion de 25 anniversaire de la création de mouvement de Solidarité.

5 listopada 2005 koncertem "Od Chopina do Góreckiego"

który odbył się w kościele St Esprit w Aix en Provence
rozpoczęliśmy cykl "Muzyka Polska"

Wykonawcy : Teresa Kaban (fortepian) i Henryk Błażej (flet)

Le 5 novembre 2005 par le concert "De Chopin à Gorecki"
qui a eu lieu dans l'Eglise ST Esprit à Aix en Provence

nous avons inauguré le cycle "La Musique Polonaise"

par Teresa Kaban (piano) i Henryk Błażej (flûte)

Tak jak w poprzednim roku, 1 listopada 2005 roku Polonica postanowiła zapalić znicze na grobie poety polskiego, Konstantego Gaszyńskiego pochowanego w Aix en Provence

Comme l'année dernière, le 1 novembre 2005 Polonica a voulu fleurir la tombe du poète polonais, Constantin Gaszyński enterré à Aix en Provence

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA

18 września 2005

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA

18 septembre 2005

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002