Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

26 czerwca 2005 roku odbyła się uroczysta msza w trakcie której dzieci ze wspólnoty polskiej przyjęły sakramenty bierzmowania i pierwszej komunii.

26 juin 2005 a eu lieu une messe solennelle pendant laquelle les enfants de la communauté polonaise ont reçu les sacrements de la confirmation et la première communion.

19 czerwca 2005 spotkaliśmy się naszym dorocznym
 Spektaklu na koniec roku. 

Le 19 juin 2005 nous nous sommes rencontrés lors de notre
Spectacle annuel de fin d'année.

29 maja 2005 odbył się  KIERMASZ WYROBÓW POLSKICH

29 mai 2005 a eu lieu

LA BROCANTE "SPÉCIAL ARTICLES  POLONAIS"

9 maja 2005 jak co roku wzięliśmy udział w Wiosce Europejskiej w Aix en Provence i w Vitrolles. Le 9 mai 2005 comme tous les ans nous avons participé
au Village Européen à Aix en Provence et à Vitrolles

3 maja 2005 odbył się spektakl polskiego zespołu pieśni i tańca
JANTAR  z Uniwersytetu Gdańskiego

3 mai 2005 a eu lieu le spectacle de danses folkloriques polonaises par le Groupe JANTAR de l’Université de Gdańsk

W piątek 11 marca 2005 odbył się
Wieczorek Poetycki
którego tematem było "Morze w poezji"

Le vendredi 11 mars 2005 a eu lieu
la Soirée Poétique
dont le thème était  "La mer dans la poésie"

29 stycznia 2005 odbył się nasz doroczny

Le 29 janvier 2005 a eu lieu notre annuel

 W dniach od 17 do 23 stycznia 2005 w Office de Tourisme w Aix en Provence odbyła się

Wystawa Konkursu Fotograficznego

"Okna na Polskę"

Du 17 au 23 janvier 2005

à Office de Tourisme à Aix en Provence a eu lieu

L'exposition du Concours Photographique

"Ouvrir les fenêtres sur la Pologne"

17 grudnia zostaliśmy zaproszeni do
Szkoły "Sacré - Coeur"

 Boże Narodzenie w Świecie

Le 17 décembre nous étions invités
à l'École "Sacré - Coeur"

Noël dans le Monde

16 grudnia 2004

w Espace d'art contemporain Sextius odbył się

Wernisaż wystawy artystów polskich

16 décembre 2004 à 19h

à l'Espace d'art contemporain Sextius a eu lieu

Vernissage de l'exposition des artistes polonais

16 grudnia 2004 na Merostwie Pont de l'Arc
odbyła się konferencja :

 Boże Narodzenie w Europie

16 décembre 2004 à Mairie Annexe Pont de l'Arc

a eu lieu la conférence :
 Noël en Europe

W sobotę 11 grudnia spotkaliśmy się na
Wigilii po polsku

Samedi 11 décembre nous nous sommes rencontrés à l'occasion du
Repas de Noël

11 listopada 2004 spotkaliśmy się na ognisku zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości
11 listopada
Le 11 novembre 2004 nous nous sommes rencontrés au déjeuner en plein air organisé à l'occasion du 11 novembre.

4 listopada 2004 w Café "Les Deux Garçons"
w Aix en Provence odbyła się konferencja :

Maria Skłodowska-Curie,
 Wielka Dama Nauki  

Le 4 novembre 2004 au Café "Les Deux Garçons"
a eu lieu une conférence : 
Marie Skłodowska-Curie, Grande Dame de la Science

KONKURS FOTOGRAFICZNY
OKNA NA POLSKĘ
 

 Zakończenie konkursu 31 października 04

LE  CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
OUVRIR LES FENÊTRES SUR LA POLOGNE

Clôture du concours 31 octobre 04 !!!

 

 12 października 2004 w kawiarni "Les Deux Garçons"
miało miejsce Spotkanie z Leszkiem Długoszem
 

 

le 12 octobre 2004 au Café "Les Deux Garçons"
a eu lieu La rencontre avec Leszek Długosz

W dniach 08-10 października odbyło się :

Szkolenie dla nauczycieli polonijnych

le 08-10 octobre 2004 a eu lieu :

Formation pour les enseignants de polonais

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA

12 września 2004

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA

12 septembre 2004

Cours Mirabeau Aix-en-Provence