Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

29 stycznia 2005 odbył się nasz doroczny . Jak co roku, licznie zebrani goście wykazali się pomysłowością w przygotowaniu bardzo interesujących, zabawnych i ciekawych kostiumów. A jak było? Zobaczmy....

 

Le 29 janvier 2005 a eu lieu notre annuel . Comme tous les ans, les invités ont brillé par leur ingéniosité dans la préparation des costumes, tous intéressants, amusants et curieux. Et comment ça s'est passé ? Regardons....

       

Przed balem każdy z ciekawością obserwował wchodzących – czy uda się rozpoznać kto kryje się za maskami i strojami?

Avant le bal tout le monde a regardé les arrivant avec curiosité - est-ce qu'on va pouvoir reconnaître qui se cache derrière tous ces masques et ces costumes ?

Stroje / Les costumes

Sala jest pięknie przybrana, dysk-dżokeje już czekają a barmani dwoją się i troją!

La salle est bien décorée, les DJ sont prêts et les barmans n'arrêtent pas de travailler !

Zaczynamy / On commence

Jak co roku otworzyliśmy bal polonezem. Mimo nieco skomplikowanych figur udało się zatańczyć go bez problemów!

Comme tous les ans nous avons ouvert notre bal par la polonaise. Malgré les figures un peu compliquées nous avons réussi la danse sans problème !

Polonez / La Polonaise

Po polonezie był walc i zabawa zaczęła się na dobre. Pierwsza część nie była bardzo długa, gdyż wkrótce nastąpiła przerwa na zimny bufet, w czasie którego można było spróbować także polskich przystawek.

Après la polonaise place à la valse et la fête a commencé pour de bon. La première partie n'a pas été très longue, car bientôt il y a eu une petite pause pour le buffet froid, pendant lequel on a pu goûter aussi aux entrées polonaises.

 

Taniec / La danse

 

Smacznego !
 Bon appétit !

 

Wybory / L'élection 

 

I znów taniec

A nouveau la danse

Następną część zaczęliśmy defiladą strojów. Było co podziwiać! Stroje były naprawdę dopracowane, pomysłowe i śmieszne. Ale kogo wybierze Jury? (Po raz pierwszy w tym roku stroje ocenia Jury, które zostało wybrane spośród osób nie przebranych, obecnych na balu).

Nous avons commencé la partie suivante par le défilé de costumes fort appréciés par tout le monde. Les costumes ont été vraiment très travaillés, ingénieux et drôles. Mais qui sera choisi par le Jury ?  (Pour la première fois cette année c'est le Jury, choisi parmi les personnes présentes dans la salle et non déguisées qui sélectionnera les gagnants.)

Po godzinie tańca wszyscy zgłodnieli i z przyjemnością spróbowali polskiego bigosu – tradycyjnie już podawanego na naszych balach. W tym czasie obradowało Jury, i po zakończeniu obrad można było ogłosić wyniki. Jury podjęło decyzję, aby w tym roku nagrodzić pary. Wyróżniono pięć par a laureatami konkursu zostali Czerwony Kapturek i Markiz. Nagrodę specjalną Poloniki za humor otrzymali pół-kobieta pół-mężczyzna w dwóch egzemplarzach.

Après une heure de danse, tout le monde a faim. Nous avons goûté au fameux "bigos" polonais - désormais traditionnel lors de nos bals. Pendant ce temps là, le Jury a délibéré et on a pu annoncer les résultats. Le Jury a décidé de récompenser cette année les couples. Cinq couples ont été sélectionnés mais c'est le Petit Chaperon Rouge et le Marquis qui ont été élus gagnants du concours. Le prix spécial de Polonica pour humour a été attribué à mi-homme mi-femme en deux exemplaires.

Po tej przerwie zaczęliśmy zabawę na nowo Walcem Finalistów. Po nim był Walc Kotylionowy, gdzie pary były przypadkowo dobrane dzięki numerom na kotylionach otrzymanych na początku. No a potem można było bawić się przy dźwiękach znanych przebojów, w tym także polskich – aktualnych i sprzed lat. Podano jeszcze desery, gdzie największą atrakcją były pączki – z których jeden był z niespodzianką, za którą znalazca otrzymał drobny prezent. Zabawa trwała aż do późnej nocy!

Après cette pause, nous avons recommencé les danses par la Valse des Finalistes, suivie par la Valse des Cotillons où les couples ont été choisi par hasard grâce aux numéros des cotillons reçus au début du bal. Ensuite on a pu s'amuser au son des tubes y compris les chansons polonaises d'aujourd'hui et d'hier. Il y a eu encore une petite pause pour les desserts, où l'attraction principale étaient les beignets dont un était un beignet-surprise contenant un santon. La personne qui l'a trouvé a reçu un petit cadeau. Nous nous sommes amusés jusqu'au petit matin !