Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

4 listopada 2004 w Café "Les Deux Garçons" w Aix en Provence odbyła się konferencja :

Maria Skłodowska-Curie
 Wielka Dama Nauki"
 

prowadzona przez pana Jean Vauriot przy pomocy Pani Marysi Gomes Holdakowskiej.

Pan Vauriot przedstawił życie i pracę tej wybitnej Polki, laureatki nagrody Nobla. Konferencja była ilustrowana interesującymi przezroczami. Słuchacze mogli także dowiedzieć się więcej z przedstawionych tablic.

 

 Życie Marii Skłodowskiej-Curie (link)

Le 4 novembre 2004 au Café "Les Deux Garçons" a eu lieu une conférence : 
Marie Skłodowska-Curie
Grande Dame de la Science

par M. Jean Vauriot avec l'aide de
Mme Marysha Gomes Holdakowska.

M. Vauriot a présenté la vie et le travail de cette Polonaise exceptionnelle, lauréate du prix Nobel. La conférence a été illustrée par des diapositives. Les auditeurs ont pu élargir leurs connaissances en consultant les tableaux exposés.

 

La vie de Marie Skłodowska-Curie (lien)