Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

3 maja 2005 odbył się

Spektakl polskiego zespołu pieśni i tańca

JANTAR  
z Uniwersytetu Gdańskiego

3 mai 2005 a eu lieu

 Spectacle de danses folkloriques polonaises
   par le Groupe

JANTAR 
de l’Université de Gdańsk

Artyści pokazali wspaniały, barwny i pełen życia spektakl. Widzowie byli zachwyceni polskim folklorem
 i jakością przedstawienia.  

Les artistes ont montré un spectacle vif et coloré.
Les spectateurs ont été enchantés par le folklore polonais
 et par la qualité de la présentation.   

 

 

   

   

   
   

   

   
   

    

   

      

Powrót / Retour