Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

17 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Szkoły
"Sacré - Coeur" aby opowiedzieć dzieciom o naszych
tradycjach świątecznych. Oprócz Polski, szkoła gościła również przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Niemiec

Le 17 décembre nous étions invités à l'École
"Sacré - Coeur" pour présenter nos tradition de Noël
aux enfants. En plus de la Pologne, ont été invités également les représentants des États Unis et de l'Allemagne .

 

Dzieci były zachwycone polskimi bombkami
 i szopką krakowską

Les enfants ont été enchantés par les boules polonaises
 et la crèche de Cracovie.

Słuchały z zainteresowaniem jak spędzają wieczór wigilijny polskie dzieci. Dowiedziały się o tradycji dzielenia się opłatkiem i same mogły tego spróbować

Ils ont écouté avec l'intérêt comment les enfants polonais passent le Réveillon de Noël. Ils ont découvert la tradition de partage de pain de Noël (opłatek) et ils ont pu l'goûter eux-mêmes.

Jak długi będzie łańcuch jeżeli każde dziecko
przyklei jedno oczko?

Quelle sera la longueur de la chaîne si chaque enfant
collera une maille ?

Śpiewamy razem kolędę - jaki polski język jest trudny! Ale polskie kruche ciasteczka są bardzo smaczne.

On chante ensemble le chant de Noël -
que la langue polonaise est difficile !
Mais les petits gâteaux polonais sont très bons.