Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

    

 

 

W sobotę 11 grudnia spotkaliśmy się na
Wigilii po polsku

 

Samedi 11 décembre nous nous sommes rencontrés

à l'occasion du
Repas de Noël
selon la tradition polonaise

Polskie tradycje wigilijne
/ Les traditions de Noël en Pologne

Kilka zdjęć /  Quelques photos....

   
Choinka ozdobiona bombkami z Polski i krakowska szopka pięknie ozdabiały salę Le sapin de Noël avec les boules de  Pologne ainsi que la crèche de Cracovie ont décoré la salle. Ksiądz Ryszard uroczyście rozpoczął Wigilię. Następnie nasza przewodnicząca przeczytała piękny wiersz

Le Père Richard a dit quelques mots pour commencer le Repas de Noël. Ensuite notre présidente a  lu un très beau poème.

Wszyscy słuchali w skupieniu. Tout le monde a écouté attentivement. Dzieci przebrane za aniołki i gwiazdki przygotowują się Les enfants déguisés en anges et  en étoiles se préparent.
 
Aniołki i gwiazdki roznoszą wszyskim opłatki. Les anges et les étoiles distribuent les pains de Noël (opłatki) à tous.
Tak, jak każe nasza piękna tradycja, zaczynamy naszą Wigilię od podzielenia się opłatkiem. Nous commençons notre Repas de Noël par le partage de
pain de Noël (opłatek), selon la belle tradition polonaise
Wszyscy składają sobie życzenia Tout le monde se souhaite les meilleurs voeux.
Była to piękna i wzruszająca chwila. C'était un instant très émouvant.
W końcu siadamy do stołu aby zacząć posiłek -
oczywiście tradycyjnym barszczem.
Enfin nous prenons place à table pour commencer notre repas -
bien sur par le "barszcz" traditionnel.
Następnie inne tradycyjne potrawy - .   Ensuite - d'autres plats traditionnels -
śledzie, ryba w galarecie i sałatka jarzynowa  les harengs, le poisson en gelée et la macédoine à la polonaise.

   

Wiele produktów sprowadziliśmy z Polski - w tym śledzie!

Nous avons fait venir de nombreux produits de Pologne -
entre autres les harengs!

Teraz będziemy śpiewać kolędy, tak ważne dla naszej tradycji. Maintenant on va chanter les "kolędy" (les chants de Noël),
 qui sont tellement importants dans notre tradition.
Wszyscy śpiewają z zapałem. Tout le monde chante avec entrain.
Ale, jak widać już przygotowywane są następne dania. Comme on le voit, on prépare déjà les plats suivants.
 tradycyjne pierogi z kapustą i wspaniałą rybę les traditionnels "pierogi" et un excellent poisson
Potem znów przerwa na śpiewanie kolęd Après on chante de nouveau
Na koniec - tradycyjne desery - makowiec, sernik, piernik i kompot z suszu A la fin - les desserts traditionnels - le gâteau au pavot, le gâteau au fromage et le pain d'épices, ainsi que "kompot"
(la boisson aux fruits secs).
Było bardzo przyjemnie ! C'était très agréable ! Odwiedził nas kotek - ale nie przemówił ludzkim głosem - nie odmówił jednak kawałka ryby! Un petit chat nous a rendu visite -
il n'a pas refusé un morceau de poisson!