Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

29 maja 2005 odbył się

KIERMASZ WYROBÓW POLSKICH

29 mai 2005 a eu lieu

LA BROCANTE
"SPÉCIAL ARTICLES  POLONAIS"

 

 

 

 

Było co kupić i sprzedać !!!

 

Il y a eu des bonnes affaires!!!

 

 

     

 

 

 

Na szczęście pogoda dopisała

 

Heureusement il a fait beau

 

 

     

 

Można było spróbować polskich ciast

 

On pouvait goûter des gâteaux polonais