Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

UWAGA ! DVD ze spektaklu do dyspozycji w naszej bibliotece / ATTENTION ! le DVD de notre spectacle est disponible dans notre bibliothèque

 

 

19 czerwca 2005 spotkaliśmy się naszym dorocznym Spektaklu na koniec roku. W pierwszej części obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów Szkoły Polskiej przedstawienie "Na ludową nutę". Spektakl bardzo się wszystkim podobał. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody książkowe.

Le 19 juin 2005 nous nous sommes rencontrés lors de notre Spectacle annuel de fin d'année. Dans la première partie nous avons vu le spectacle préparé par les élèves de l'Ecole Polonaise : "Au rythme des chants populaires". Le spectacle a été apprécié par tous. Tous les élèves ont reçu des diplômes et des cadeaux.

Po krótkiej przerwie - niespodzianka ! Zobaczyliśmy humorystyczny spektakl "Czerwony Kapturek" - wersja bardzo specjalna! - przygotowany przez dorosłych. Salwy śmiechu i brawa świadczyły o sukcesie.

Après une courte pause - la surprise - le spectacle humoristique "Le Petit Chaperon Rouge" - la version très spéciale!  - préparé par les adultes. Les comédiens ont étés récompensés par les rires et les applaudissements.

A na koniec - jak zawsze - wspólne grillowanie. Miłych wakacji dla wszystkich!

A la fin, comme d'habitude, les grillades. Bonnes vacances à tous !