Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Powrót / Retour

Na ludową nutę / Au rythme des chants populaires

 

 

Zaczynamy! Najpierw dorośli - początkujący i zaawansowani On commence ! D'abord les adultes - les débutants et les confirmés
Pięknie ubrane na ludowo dzieci zaczynają polonezem - "A gdy będzie słońce i pogoda" Les enfants habillés dans les costumes folkloriques commencent par la polonaise "Quand il fera beau"

SAD / DANS LE VERGER

Chciało się Zosi jagódek Sophie au verger Zachodzi słoneczko Le soleil se couche

ŁĄKA I POLE / DANS LA PRAIRIE ET DANS LES CHAMPS

Żabka i bocian La cigogne et la grenouille Bociek leci La cigogne vole
W poniedziałek rano Le lundi matin

JARMARK - ZABAWA NA JARMARKU / LE MARCHÉ - LA FÊTE AU MARCHÉ

Na jarmarek /Au marché/ Bartosz Szewiec / Le coordonnier Miotlarz Le balayeur
Dwom tańczyć się zachciało Les deux qui voulaient danser

ZABAWA GÓRALSKA /LES DANSES DES MONTAGNARDS

Trojak / Les montagnrds ont semé W murowanej piwnicy Dans la cave Finał / Finale
Nauczycielki rozdają dyplomy i nagrody książkowe wszystkim uczniom - dzieciom i dorosłym Les enseignantes distribuent les diplômes et les cadeaux à tous les élèves - les enfants et les adultes
  Dziekujemy Paniom Nauczycielkom! Merci a toutes les enseignantes!  

 

Do następnego roku! / A l'année prochaine ! 

Powrót / Retour