Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

1.07.2007 odbyła się Uroczysta msza święta

(bierzmowanie młodzieży i zakończenie misji księdza Ryszarda)

1.07.2007 a eu lieu une Messe solennelle

(confirmation des jeunes et clôture de la mission du Père Ryszard) 

Święto Poloniki 17.06.2007

Fête de Polonica 17.06.2007

28 maja 2007 miało miejsce nasze

 tradycyjne wejście w Zielone Świątki na górę Sainte Victoire

le 28 mai 2007 a eu lieu

 notre traditionnelle ascension de la Sainte Victoire

 

9 - 14.05.2007 odbyły się Dni Europejskie :

Zespoły z Krakowa : Krakowiacy i Cracovia Danza

defilady, koncerty, wioski europejskie ...

 

9 - 14.05.2007 on eu lieu les Journées  Européennes :

Les Ensembles de Cracovie : Krakowiacy et Cracovia Danza

les défilés, les concerts, les villages européennes ...

Polska drużyna harcerska

24 - 25.04.2007 - Biwak w Lamanon

Troupe de scouts polonais

24 - 25.04.2007 - Bivouac à Lamanon

07.04.2007  - Święcenie pokarmów

07.04.2007 - Bénédiction de la nourriture

2.04.2007  - Uroczysta msza święta za Jana Pawła II

2.04.2007 - La messe solennelle pour Jean-Paul II

31 marca 2007 odbył się koncert z cyklu :

"Muzyka Polska" -
Wiecz
ór Kompozytorów Polskich

Le 31 mars 2007 a eu lieu le concert du cycle

"Musique Polonaise" -
Soirée de Compositeurs Polonais"

16 marca 2007 miał miejsce kolejny

Wieczorek Poetycki "To lubię"

Le 16 mars 2007 a eu lieu

la Soirée Poétique "Ma poésie préférée"

W sobotę 17 lutego 2007 odbył się nasz tradycyjny Bal Kostiumowy

Le samedi 17 février 2007 a eu lieu notre traditionnel Bal Costumé

7 lutego 2007 dzieci z Polskiej Szkoły pojechały na wycieczkę do Marsylii na wystawę szopek z różnych krajów.

Le 7 février 2007 les enfants de l'Ecole polonaise sont partis visiter l'exposition des crèches de l'Europe.

W piątek 26 stycznia 2007 odbyła się

Konferencja historyczna

Powstanie Warszawskie 1944

Le vendredi 26 janvier 2007 a eu lieu

Conférence historique

L'insurrection de Varsovie 1944
 

14.01.2007 w kościele St André odbył się

Koncert Noworoczny

Kolędy i pieśni polskie

śpiew : Barbara SIEJKA  fortepian : Mireille Gautier

14.01.2007 à l'église St André a eu lieu

Le concert du Nouvel An

Les chants de Noël et les chants polonais

chant : Barbara SIEJKA

piano : Mireille Gautier

W niedzielę 17 grudnia 2006
odbyła się

naszego Stowarzyszenia

Dimanche17 décembre 2006 a eu lieu

 

de notre Association

7 grudnia 2006 roku do dzieci w Polskiej Szkole przyszedł Święty Mikołaj.

Dla każdego dziecka znalazł się prezent!

Dziękujemy Święty Mikołaju!

Le 7 décembre 2006 le Saint Nicolas a rendu visite à l'Ecole Polonaise.

Il a trouvé un cadeau pour chaque enfant !

Merci, Saint Nicolas!

W sobotę 25 listopada 2006 w kawiarni "Les Deux Garçons" odbył się Wieczór Piosenki Polskiej "Twarzą w Twarz". Le samedi 25 novembre 2006 au Café "Les Deux Garçons" a eu lieu la Soirée de Chansons Polonaises "Face à Face".

11 listopada 2006 spotkaliśmy się na naszym dorocznym Ognisku, zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości.

Le 11 novembre 2006 nous nous sommes rencontrés lors d'un pique-nique autour d'un feu organisé à l'occasion de la Fête de l'Indépendance de la Pologne.

1 listopada 2006 1 novembre 2006

8 października 2006 r Profesor Henryk Dunajewski otrzymał

Krzyż Sybiraka

Z tej okazji wysłuchaliśmy Jego wspomnień

Wspomnienia Sybiraka 

8 octobre 2006 Professeur Henri Dunajewski a reçu

La Croix des Déportés en Sibérie.

 Par cette occasion nous avons pu entendre ses souvenirs :

Les souvenirs du Déporté en Sibérie

5 października 2006 odbyło się

Eurocafé "La Pologne vous invite" / Polska zaprasza

przygotowane wspólnie z "Mouvement Européen"

5 października 2006 odbyło się

Eurocafé "La Pologne vous invite" / Polska zaprasza

préparé en collaboration avec le "Mouvement Européen"

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA

10 września 2006

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA

10 septembre 2006

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002