Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

  Polonica zorganizowała zbiórkę rzeczy dla dzieci z Pogotowia Rodzinnego prowadzonego przez pp. Guziak z Lublina. Polonica a organisé une collecte des affaires au profit d'un Centre d'accueil de Lublin dirigé par Mme Guziak.
Święto Poloniki
24.06.2012
Fête de Polonica
24.06.2012
Konferencja "Miasta Organizatorzy Euro 2012"
7.06.2012
Conférence "Villes organisatrice Euro 2012"
7.06.2012
Sainte Victoire
28.05.2012
Sainte Victoire
28.05.2012
Wieczór filmowy Poloniki
25.05.2012 "Gerry"
La soirée ciné de Polonica
25.05.2012 "Gerry"
Konferencja "Polska"
22.05.2012
Conférence "La Pologne"
22.05.2012
Mecz Europejski "Grajmy razem"
11.05.2012
Match Européen "Jouons ensemble"
11.05.2012
Dzień Europejski
9.05.2012
Journée Européenne
9.05.2012
Konferencja nt dwujęzyczności
14.04.2012
Conférence sur bilinguisme
14.04.2012
Święcenie pokarmów
6.04.2012

Bénédiction de la nourriture

6.04.2012


Wieczorek poetycki : Wisława Szymborska
23.03.2012
Soirée poétique : Wisława Szymborska
23.03.2012
Polonica czyta dzieciom
01-03.2012
Nous lisons des livres aux enfants
01-03.2012
Wieczory filmowe Poloniki
3-17.02.2012
Les Soirées Cinématographiques de Polonica
3-17.02.2012
Polonica na śniegu
29.01.2012
Polonica à la neige
29.01.2012
 Wieczór Polski Lamanon
20.01.2012
Soirée Polonaise Lamanon
20.01.2012

Kolędowanie

z dziećmi ze Szkoły Polskiej

15.01.2012

Chantons Noël

 

Pochód Kolędników
14.12.2011
La Marche de Kolednicy
14.12.2011
Wigilia
11.12.2011
Repas de Noël
11.12.2011
Święty Mikołaj
7.12.2011
Saint Nicolas
7.12.2011

Prezydencja Polski UE
8.12.2011
Présidence polonaise à l'UE
8.12.2011
Andrzejki
25.11.2011
Traditions polonaises pour la St André
25.11.2011

Ognisko

13.11.2011   

Feu de Camp
13.11.2011

 Koncert Chopin-Paderewski
  22.10.2011
  Concert Chopin-Paderewski
 22.10.2011
Sainte Victoire 2.10.2011 Sainte Victoire 2.10.2011
Dzień Języków w ISM Cadenelle
22.09.2011
Journée des Langues à ISM Cadenelle
22.09.2011

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA 2011

11 września 2011

Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA 2011

11 septembre 2011

Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002