Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Prezydencja Polska
2.07.2011    
Présidence Polonaise
2.07.2011    
 

Święto Poloniki
26.06.2011
Fête de Polonica
26.06.2011
 
Sainte Victoire
12.06.2011
Sainte Victoire
12.06.2011
 
Dzień europejski
15.05.2011
Journée Européeenne
15.05.2011
 
Piknik
8.05.2011
Pique-nique
8.05.2011
 
27.05.2011 - 10 piosenek dla Jana Pawła II
Lamanon
27.05.2011 - 10 chansons pour Jean-Paul II
Lamanon
 
7.05.2011 - 10 piosenek dla Jana Pawła II
Aix en Provence
7.05.2011 - 10 chansons pour Jean-Paul II
Aix en Provence
 
Msza z okazji beatyfikacji Jana Pawła II
1.05.2011
Messe à l'occasion de la béatification de Jean-Paul II
1.05.2011
 
Święcenie pokarmów
23.04.2011
Bénédiction de la nourriture
23.04.2011
 
Uroczysta Msza - rocznica katastrofy pod Smoleńskiem
10.04.2011
Messe Solennelle - l'anniversaire de la catastrophe à Smolensk
10.04.2011
 
6 kwietnia 2011
Lekcja : Historia, tradycja, wspomnienie
Stara Szafa i Pierogi
6 avril 2011
Leçon : Histoire, tradition et souvenir
Vieille Armoire et Pierogi
 
Wieczor Filmowy Jan Paweł II
2.04.2011
La Soirée Cinématographique Jean Paul II
2.04.2011
 
Wycieczka szkolna
30.03.2011
Maison de l'Artisanat Marseille
Wystawa Muzeum Etnograficznego z Krakowa
 L'excursion de l'Ecole
30.03.2011
Maison de l'Artisanat Marseille
Exposition Musée Ethnographique de Cracovie
 
Konferencja
30.03.2011 Collège Cluny

Confèrence

30.03.2011 Collège Cluny

Wieczorek poetycki
18.03.2011
La soirée poétique
18.03.2011

Kostiumowy Bal Walentynkowy

12.02.2011

Bal Costumé de la Saint Valentin

12.02.2011 

Wieczorek Filmowy Poloniki
27.01.2011
Soirée Cinématographique de Polonica
27.01.2011
Noworoczny Wieczorek Filmowy
14.01.2011
Soirée Cinématographique du Nouvel An
14.01.2011
Pochód kolędników
15.12.2010
La Marche de Kolednicy
15.12.2010
WIGILIA
12.12.2010
REPAS DE NOËL
12.12.2010
Święty Mikołaj dla dzieci
Pochód kolędników
5.12.2010
Saint Nicolas pour les enfants
La Marche de Kolednicy

5.12.2010
Ognisko Wolności
11.11.2010
Feu de Camp
11.11.2010
1-11-2010   Wszystkich Świętych - 1.11.2010   1.11.2010 - La Toussaint
Quand Chopin Dansait

23 października 2010 w Aix en Provence

Zespół Tańca Dawnego z Krakowa   CRACOVIA DANZA

przedstawił spektakl  TANECZNY ŚWIAT CHOPINA

23 octobre 2010 à Aix en Provence

Ballet du Cour CRACOVIA DANZA

a présenté le spectacle  

QUAND CHOPIN DANSAIT

Koncert  w Eyguières - 2.10.2010
Polonica wzięła udział w koncercie Chopinowskim z okazji odrestaurowania organów na których grał Fryderyk Chopin

Concert à Eyguières - 2.10.2010

Polonica a participé dans le concert Chopin à l'occasion de rénovation des orgues sur lesquelles a joué Frédéric Chopin.

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA 2010

12 września 2010

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA 2010

12 septembre 2010

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002