POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Spektakl "Lato z piosenką"

27 czerwca 2015

Szkoła polska - Aix en Provence

Spectacle "L'été avec la chanson"

27 juin 2015

Ecole Polonaise - Aix en Provence

11 czerwca 2015
k
onferencja "Polska zaprasza !"
Le 11 juin 2015
la conférence "La Pologne vous invite"

6 czerwca 2015

 RECITAL FORTEPIANOWY - CHOPIN

Szymon Nehring

 06 juin 2015

LE RECITAL PIANO - CHOPIN

Szymon Nehring

31 maja 2015
Majów
ka
Le 31 mai 2015
 Majowka - Fête du mois de Mai.
25.05.2015 – Sainte Victoire 25.05.2015 - Sainte Victoire

Recital W OGRODACH KRAKOWA

 w wyk. Leszka Długosza

23 05 2015

Récital DANS LES JARDINS DE CRACOVIE

par Leszek Długosz

le 23.05.2015

Legendarna Polska

13 maja 2015

La Pologne Légendaire - Cracovia Danza
 le 13 mai 2015

Święto Europy w Aix en Provence

9 maja 2015

Fête de l'Europe à Aix en Provence

Le 9 mai 2015

Obiad Europejski w Roquefavour
8.05.2015
Repas Européen à Roquefavour
8.05.2015
Wiosna Polska 2015 w Aix en Provence Le Printemps Polonais 2015 à Aix en Provence
15 lutego 2015
Wyjazd na narty Stowarzyszenia POLONICA
do la Foux d'Allos
Le 15 février 2015
Journée au ski de l'Association POLONICA
à la Foux d'Allos
Biwak drużyny Ścieżka
31.01.2015 - 01.02.2015
Bivouac de la troupe Ścieżka
31.01.2015 - 01.02.2015

Piątek 23 stycznia 2015

Wieczorek Filmowy Poloniki - Film "Układ zamknięty"

Le vendredi 23 janvier 2015

La Soirée Cinématographique de Polonica - Film "Układ zamknięty"
Konferencja "Polska"
22 stycznia 2015
Collège Gignac La Nerthe
Conférence "La Pologne"
Le 22 janvier 2015
Collège Gignac La Nerthe
15 stycznia 2015
K
onferencja : "Tradycje i zwyczaje polskie"
Le 15 janvier 2015
Conférence : "Tradition et coutumes polonaises
"
KOLĘDOWANIE
z dziećmi ze Szkoły Polskiej
11 stycznia 2015
CHANTONS NOËL
avec les enfants de l'Ecole Polonaise
 11 janvier 2015
Święty Mikołaj w Polskiej Szkole
10 grudnia 2014
Saint Nicolas à l'Ecole Polonaise
10 décembre 2014
 8 grudnia 2014
Konferencja "Polska sztuka ludowa"
Le 8 décémbre 2014
Conférence "L'art populaire polonais"
Konferencja "Polska w czasie II wojny światowej"
5.12.2014
Conférence " La Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale"
5.12.2014
Harcerze przygotowują kiermasz świąteczny
30.11.2014
Les scouts préparent le marché de Noël
30.11.2014
Andrzejki i Walne Zebranie
28.11.2014
Traditions de la St André
et l'Assemble Générale

28.11.2014
Konferencja "Kraków, perła polskiej kultury"
24.11.2014
Conférence "Cracovie – perle du patrimoine polonais"
24.11.2014
Ognisko
11.11.2014
Le Feu de Camp
11.11.2014
Święto Zmarłych w Aix en Provence
1.11.2014 / 5.11.2014
La Toussaints à Aix en Provence
1.11.2014 / 5.11.2014

Wizyta w Szkole Polskiej
Bożena et Maciej Grzywaczewscy
15.10.2014

Visite à l'Ecole Polonaise
Bożena et Maciej Grzywaczewscy
15.10.2014

Konferencja 10 lat w UE
11.10.2014
Conférence 10 ans dans l'UE
11.10.2014
Polonica na rowerach
5.10.2014
Polonica en vélo
5.10.2014
Konferencja "Genealogia"
30.09.2014
Conférence "Généalogie"
30.09.2014

Dzień Stowarzyszeń

ASSOGORA 7.09.2014

Aix en Provence

Forum des Association

ASSOGORA 7.09.2014

Aix en Provence

     

 

Co było w sezonie 2013/2014 / Nos actions en 2013/2014

 

Co było w sezonie 2012/2013 / Nos actions en 2012/2013

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002