POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Obóz harcerski
POGORZELICA2014

Camp de scouts
POGORZELICA2014

Spektakl Szkoły Polskiej
29.06.2014

Spectacle de l'Ecole Polonaise
29.06.2014
Święto Poloniki - Piknik

22.06.2014
Fête de Polonica - Pique-nique
22.06.2014
Konferencja
"Polscy malarze na południu Francji"
12.06.2014
Conférence
"Les peintres polonais en France Méditerranéenne 
12.06.2014

Sainte Victoire
9.06.2014
Sainte Victoire
9.06.2014
Dyżur ZUS
31.05.2014
Permanence ZUS
31.05.2014
Biwak harcerski
23-24 maja 2014
Bivouac des scouts
23-24 mai 2014
Młodzieżowy Dzień Europejski
14.05.2014
La Journée Européenne des Jeunes
14.05.2014
Dzień Europejski
9.05.2014
Journée Européenne
9.05.2014

Szkoła Polska - 05.2014

Jestem ambasadorem Polski

l'Ecole Polonaise - 05.2014

Je suis l'ambassadeur de Pologne

Wystawa Fotograficzna
6 - 16.05.2014
Aix en Provence
L'exposition Photo
6 - 16.05.2014
Aix en Provence
Święcenie pokarmów
19.04.2014
La Bénédiction de la nourriture
19.04.2014
Dyżur Konsularny
15.04.2014
La Permanence Consulaire
15.04.2014
Topienie Marzanny
02.04.2014
Szkoła Polska
La Noyade de Marzanna
02.04.2014
Ecole Polonaise
Wiosna poetów
20.03.2014
Le printemps des poètes
20.03.2014
Wieczorek poetycko-muzyczny
14.03.2014
Soirée poétique et musicale
14.03.2014
Solidarność z Ukrainą
23 lutego 2014
Solidarité avec l'Ukraine
23 lutego 2014
Polonica na śniegu
Les Orres 16.02.2014
Polonica à la neige
Les Orres 16.02.2014
Szkolenie nauczycieli
01-02.02.2014
Formation des enseignants
01-02.02.2014
Konferencja "Polska"
Collège Gignac-la-Nerthe
30.01.2014
Conférence "La Pologne"
Collège Gignac-la-Nerthe
30.01.2014
Jasełka 2014 Spectacle de Noël 2014

Konferencja Boże Narodzenie w Polsce

17.12.2013

Conférence  Noël en Pologne

17.12.2013

Wigilia 2013
15.12.2013
Noël 2013
15.12.2013

Święty Mikołaj

11.12.2013

 

Saint Nicolas
11.12.2013
Konferencja "Polska" LPA Orange
10.12.2013
Conférence "la Pologne"
10.12.2013
Wieczór Filmów Krótkometrażowych Poloniki
6.12.2013
Soirée "Tout Courts" de Polonica
6.12.2013
  
Walne Zebranie i Andrzejki

   29.11.2013
  L'Assemblée Générale et la Fête de la Saint André
  29.11.2013
Ognisko Wolności
11.11.2013
Le Feu de Camp
11.11.2013

Święto Zmarłych w Aix en Provence

1.11.2013

La Toussaint à Aix en Provence

1.11.2013

Konferencja "Philippe de Girard, wielki wynalazca"
11/10/2013
Conférence "Philippe de Girard, le grand inventeur"
11/10/2013

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA 2013

15 września 2013

Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA 2013

15 septembre 2013

Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2012/2013 / Nos actions en 2012/2013

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002