Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Obóz harcerski
Pogorzelica 2013
Camp de Scouts
Pogorzelica 2013

Święto Poloniki

30.06.2013

  La Fête de Polonica

30.06.2013

 
  Spectacle "Les Trois Arbres"
26.05.2013 
Spectacle "Les Trois Arbres"
26.05.2013 

30ta rocznica pielgrzymki Polaków na Sainte Victoire

20.05.2013
30ème anniversaire du pèlerinage des Polonais à la Sainte Victoire
20.05.2013
Święto Europejskie
9.05.2013 Aix en Provence
Fête de l'Europe
9.05.2013 Aix en Provence
Święto Polonii
4.05.2013
Fête de la Polonia
4.05.2013
 
Topienie Marzanny
20.03.2013
 Noyade de Marzanna 
20.03.2013
 
Wieczorek poetycki
8.03.2013
 Soirée Poétique 
8.03.2013

Święcenie pokarmów
30.03.2013
Bénédiction de la nourriture 
30.03.2013
Polonica na śniegu
 
Polonica à la neige
 

Klubowy Wieczór Filmowy
8.02.2013
Soirée Cinématographique
8.02.2013
Szkoła - przedszkolaki
02.2013
Ecole maternelle
02.2013
Jasełka
Aix en Provence - 20.01.2013
Eyguières - 27.01.2013
Spectacle de Noël
Aix en Provence - 20.01.2013
Eyguières - 27.01.2013
2013 2013
Spotkanie Opłatkowe
15.12.2012
Soirée de Noël
15.12.2012
5 grudnia 2012 roku
Święty Mikołaj.
 

Le 5 décembre 2012

le Saint Nicolas

 
Andrzejki
30.11.2012
St André
30.11.2012
Koncert Leszka  Długosza
17.12.2012
Concert de Leszek  Długosz
17.11.2012
Ognisko Wolności
11.11.2012
Le Feu de Camp
11.11.2012
Inauguracja roku szkolnego i kiermasz
13.10.2012
Inauguration de l'année scolaire et brocante
13.10.2012
Wycieczka Szkoły Polskiej do ZOO
26.09.2012
L'excursion de l'Ecole Polonaise au ZOO
26.09.2012

Dzień Stowarzyszeń ASSOGORA 2012

9 września 2012

Aix-en-Provence

Journée des Associations ASSOGORA 2012

9 septembre 2012

Aix-en-Provence

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002