POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Koniec sezonu 2017-2018
24.06.2018
Fin de la saison 2017-2018
24.06.2018
Spektakl Szkoły polskiej
17.06.2018
Spectacle Ecole Polonaise
17.06.2018
 Sainte Victoire
21.05.2018
 Sainte Victoire
21.05.2018
Jarmark Kresowy
13.05.2018
Fête populaire EST'ivales
13.05.2018
Święto Europejskie
9.05.2018
Fête de l'Europe
9.05.2018

RECITAL FORTEPIANOWY CHOPIN DEBUSSY REZONANS

w wykonaniu Marcina Koziaka

14.04.2018

LE RECITAL PIANO CHOPIN DEBUSSY RESONANCE

par Marcin Koziak

14.04.2018

Wiosna Polska 2018 w Aix en Provence Le Printemps Polonais 2018 à Aix en Provence

Wielkanoc 2018

Niedziela Palmowa - 25 marca 2018
Święcenie pokarmów - 31 marca 2018

Pâques 2018

Le dimanche des Rameaux - 25 mars 2018
Bénédiction de nourriture - 31 mars 2018

Kurs gotowania "Bigos i coś jeszcze"

24.03.2018

Le cours de cuisine "Bigos & Co "

24.03.2018

Wieczorek Filmowy Poloniki

16 .03.2018

la Soirée Ciné de Polonica

16.03.2018

Festiwal piosenki skautowej –

Szczep ZHP Południowa Francja

17.02.2018

Festival de la chansons scoute

Groupe des scouts polonais ZHP du Sud de la France
le 17.02.2018

Wieczorek Poetycki "Dziś i jutro"

16.02.2018

 la Soirée Poétique "Aujourd'hui et demain"

16.02.2018

Kurs gotowania "Pierogi, kluski i kluseczki"
27.01.2018
Atelier Cuisine "Pierogi, kluski i kluseczki"
27-01-2018
Gry i zabawy polskie dla dzieci francuskich
17 stycznia 2018
Les contines polonaises pour les enfants français
Le 17 janvier 2018
Wigilia
17.12.2018
Noël Polonais
17.12.2018
Słowiańska kolęda
10.12.2017
Noël Slave
10.12.2017

Święty Mikołaj
6.12.2018

Saint Nicolas

6.12.2018

Wieczór Filmowy Poloniki

17.11.2017 "Maria Skłodowska Curie"

Soirée Ciné de Polonica

17.11.2017 "Maria Skłodowska Curie"

Ognisko
11.11.2017
Feu de Camp
11.11.2017

Walne Zebranie

13.10.2017

Assemblée Générale

13.10.2017

Europejski Dzień Języków
26.09.2017 - Aix en Provence
et 29.09.2017 - Velaux
La Journée Européennes des Langues
26.09.2017 - Aix en Provence
et 29.09.2017 - Velaux
Inauguracja Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence
Krzyż Zasługi dla Marty Foltzer, współprzewodniczącej Stowarzyszenia  Polonica
23.09.2017
Ouverture de l'Espace Muséal de Witold Gombrowicz à Vence
la Croix de Mérite pour Marta Foltzer, coprésidente de l'Association Polonica
23.09.2017

44ty Salon malarstwa Sainte Victoire - "Malarze Polscy w ojczyźnie Cezanne'a"

9-17.09.2017

44ème Salon de peinture de Sainte Victoire - "Peintres Polonais n pays de Cézanne

9-17.09.2017

Assogora 2017 (Dzień stowarzysz)
10.09.2017
Assogora 2017 (la journée des associations)
10.09.2017

 

Co było w sezonie 2016/2017 / Nos actions en 2016/2017

 

Co było w sezonie 2015/2016 / Nos actions en 2015/2016

 

Co było w sezonie 2014/2015 / Nos actions en 2014/2015

 

Co było w sezonie 2013/2014 / Nos actions en 2013/2014

 

Co było w sezonie 2012/2013 / Nos actions en 2012/2013

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002