POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques
Koniec sezonu 2016 - 2017
2 lipca 2018
Fin de la saison 2016 - 2017
2 juillet 2017

Spektakl "Płynie Wisła płynie"

24 czerwca 2017

Le spectacle "La Vistule"

24 juin 2017

 Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Magdaleny Boruckiej Guilhou

27 maja 2017

 la Croix d'Argent de Mérite pour Mme Magdalena Borucka Guilhou

le 27 mai 2017

Nadwiślański Jarmark
21 maja 2017

Le Marché de la Vistule
le 21 mai 2017

Święto Europejskie w Aix en Provence
13 maja 2017
La Fête Européenne à Aix en Provence
Le 13 mai 2017
Zespół ROKICZANKA w Aix en Provence
8- 10 maja 2017
Le groupe ROKICZANKA à Aix en Provence 
8-10 mai 2017
Wiosna Polska 2017 w Aix en Provence Le Printemps Polonais 2017 à Aix en Provence
Święcenie pokarmów
15.04.2017
Bénédiction de la nourriture
15.04.2017
Kiermasz Wielkanocny
Niedziela Palmowa
9.04.2017
Le petit Marché des Pâques
Dimanche de Rameaux
le 9.04.2017
Marzanna
22.03.2017
Szkola Polska
Marzanna
- 22.03.2017
Ecole Polonaise
Konferencja
"Jan Wacław Zawadowski ZAWADO 1891 - 1982 polski malarz południowego swiatła"
14.03.2017
Conférence
"Jan Wacław Zawadowski (dit ZAWADO) 1891 - 1982 un peintre polonais au service de la lumière du Midi
14.03.2017
Europejska Wiosna poezji
13.03.2017
Printemps européen de la poésie
13.03.2017
Spotkania z Adamem Kulikiem
3 et 10.03.2017
Les rencontres avec Adam Kulik
3 et 10.03.2017
Rzepka - Julian Tuwim
1.03.2017
Przedszkole
Poème "Le navet" - Julian Tuwim
1.03.2017
La Maternelle
Wieczór filmowy "Chce się żyć"
10.02.2017
La soirée Ciné "La vie est belle"
10.02.2017
Karnawał i lekcja o Wiśle w Szkole Polskiej
8.02.2017
le Carnaval et la leçon sur la Vistule à l'Ecole Polonaise
8.02.2017
Festiwal Piosenki Harcerskiej
4.02.2017
Festival de la Chanson Scoute
4.02.2017

Jasełka dzieci ze Szkoły Polskiej
 "Wigilijny czas"

22.01.2017

le Spectacle de Noël de l'Ecole Polonaise "Le temps de Noël"
22.01.2017

Święty Mikołaj w Polskiej Szkole
7.12.2016
Saint Nicolas à l'Ecole Polonaise
7.12.2016
Spotkanie z pisarzem Michałem Rusinkiem
13-14.12.2016
La rencontre avec l'écrivain Michał Rusinek
13-14.12.2016
Polska Wigilia
11.12.2016
Le Noël Polonais
11.12.2016

Walne Zebranie i Kiermasz Adwentowy
25.11.2016

Assemblée Générale et Le Marché de l'Avent

25.11.2016

Msza Młodych
13.11.2016
Messe des Jeunes
13.11.2016
Ognisko Wolności
11.11.2016
Le Feu de Camp
11.11.2016
Szkolenie przedszkolanek
5.11.2016
La formation des enseignantes
5.11.2016
Esplanada Jana Pawła II w Marsylii
15.10.2016
Esplanade Jean-Paul II à Marseille
15.10.2016
Assogora
11.09.2016
Assogora
11.09.2016

 

Co było w sezonie 2015/2016 / Nos actions en 2015/2016

 

Co było w sezonie 2014/2015 / Nos actions en 2014/2015

 

Co było w sezonie 2013/2014 / Nos actions en 2013/2014

 

Co było w sezonie 2012/2013 / Nos actions en 2012/2013

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002