POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

      Nasza szkoła

Notre école

 

 

 

 

2013 / 2014

Spektakl Szkoły Polskiej
29.06.2014
Spektakl Szkoły Polskiej
"Tam, nad Wisły doliną",

Spectacle de l'Ecole Polonaise
29.06.2014
Spectacle de l'Ecole Polonaise"
"Là, ou coule la Vistule"
     
Młodzieżowy Dzień Europejski
14.05.2014
La Journée Européenne des Jeunes
14.05.2014
     

Szkoła Polska - 05.2014

Jestem ambasadorem Polski

l'Ecole Polonaise - 05.2014

Je suis l'ambassadeur de Pologne

     
Topienie Marzanny
02.04.2014
Szkoła Polska
La Noyade de Marzanna
02.04.2014
Ecole Polonaise
     
Szkolenie nauczycieli
01-02.02.2014
Formation des enseignants
01-02.02.2014
     
Jasełka 2014 Spectacle de Noël 2014
     
Święty Mikołaj
11.12.2013
Saint Nicolas
11.12.2013
     

 

  

Mali i duzi, każdy jakiś talent ma  i dla każdego jest miejsce w naszej szkole!
Jeśli chcecie  się przekonać czy warto chodzić do polskiej szkoły,
najlepiej przyjdźcie i zobaczcie sami.

 Zapraszamy.

 

 

 Archiwum zdjęć ze szkoły / Galerie de photos de l'école