Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Dzieci ze Szkoły Polskiej przygotowują projekt :

"Jestem ambasadorem Polski".

Być ambasadorem znaczy umieć opowiadać ciekawe rzeczy na temat Polski, prawda? Pokazać swój kraj, być z niego dumnym.

W ramach tego projektu dzieci będą brać udział w Młodzieżowym Dniu Europejskim organizowanym przez  przez Bureau Information Jeunesse w Aix en Provence 14 maja 2014

W tym specjalnym dniu uczestniczą domy kultury, gimnazja, licea, a także różne stowarzyszenia prezentujące swoje kraje, lub opowiadające o Europie.

 

Dziś, 7 maja 2014r naszą Szkołę odwiedził niezwykły gość - Pan Konsul Generalny z Lyonu, Dariusz Wiśniewski. 

7 maja 2014

7 mai 2014

Les enfants de l'Ecole Polonaise préparent le projet :
"Je suis l'ambassadeur de Pologne"
Etre l'ambassadeur signifie savoir raconter des choses intéressantes au sujet de la Pologne, n'est-ce pas?  Montrer son pays, en être fier.
Lors de réalisation du projet les enfants participeront à la Journée Européenne des Jeunes, organisée par

Bureau Information Jeunesse à Aix en Provence le 14 mai 2014.

Des différents partenaires participent à cette journée : centres socioculturels, écoles, collèges et lycées ainsi que différentes associations qui présentent leurs pays ou l'Europe .

 

Aujourd'hui, le 7 mai 2014 les enfants ont reçu un invité exceptionnel - M le Consul Général de Lyon, Dariusz Wiśniewski a rendu visite  notre école.

 

Dzieci i młodzież przygotowaują stoisko, na którym będą przyjmować francuskich gości w różnym wieku Les élèves préparent le stand pour accueillir les enfants et jeunes français.
 Przygotowania do stoiska odbywają się po polsku, ale oczywiście sama prezentacja, żeby była dla innych zrozumiała, zostanie przygotowana po francusku. Toute la préparation se passe en polonais, mais évidement la présentation sera réalisée en français pour faciliter la compréhension par tout le monde.

 Przygotowane tablice obejmują takie tematy jak historia, geografia, język polski, gastronomia, społeczeństwo i bajki i legendy. 

Les panneaux réalisés ont comme thèmes : histoire, géographie, langue polonaise, gastronomie, société et contes et légendes
Dzieci przygotowują również spektakl złożony w piosenek ludowych. Les enfants préparent également le spectacle composé des chansons folkloriques
Młodsze klasy mają zającia na temat Polski, polskich legend, flagi, godła itd. Les petites classe ont des leçons au sujet de la Pologne, son drapeau, son emblème etc.
       
Przygotowujemy również kostiumy Nous préparons également les costumes
Zdjęcie całej Szkoły z Panem Konsulem Dariuszem Wiśniewskim.
Dzieci ubrane są w szkolne koszulki z emblematem Szkoły
La photo de toute l'école avec M le Consul Général Dariusz Wiśniewski.
Les enfant portent les T-shirt avec l'emblème de l'école

 Emblemat Szkoły Polskiej   (*)

L'emblème de l'Ecole Polonaise   (*)

 

(*)Wg orygilnalego projektu Marty Foltzer / Projet original de Marta Foltzer