Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Do dzieci ze Szkoły Polskiej jak co roku przyszedł Święty Mikołaj. Ale w tym roku nie przyszedł sam ! Towarzyszył mu pomocnik - osiołek Robinson. Jaka niespodzianka dla dzieci! Były zachwycone zarówno wyjątkowym gościem, prezentami jak i osiołkiem.
Polską tradycją zainteresowała się też prasa i w gazecie "La Provence" ukazało się piękne zdjęcie z krótkim artykułem.
 Saint Nicolas est venu comme tous les ans à l'Ecole Polonaise. Mais cette année il n'est pas venu tout seul! Son compagnon, l'âne Robinson, l'a aidé à porter les cadeaux. Quelle surprise pour les enfants ! Ils ont été émerveillés par leur invité exceptionnel, les cadeaux et le petit âne.
La presse s'est également intéressée à cette tradition polonaise - un court article accompagné d'une belle photo est paru dans le journal "La Provence".

 

Kto do nas idzie? Qui c'est qui vient nous voir?
     
     

            

Święty Mikołaj przyniósł prezenty dla wszystkich dzieci
 - od najmłodszych do najstarszych!
Saint Nicolas a apporté les cadeaux pour tous les enfants
 - des petits aux plus grands!
   
Najmłodsi Les plus jeunes
     
     
     
     
Osiołek uparciuszek Le petit âne un peu têtu
Osiołek Robinson był bardzo zainteresowany zieloną trawką ... Le petit âne Robinson a été très attiré par l'herbe verte...
Średnie klasy Les classes moyennes
     
Najstarsze klasy Les grandes classes
     
     
     
Cała szkoła ze Świętym Mikołajem Toute l'Ecole avec le Saint Nicolas
     
     

Każdy chciał pogłaskać osiołka - dorośli też !
A Robinsonowi bardzo
smakowały przyniesione marchewki ...

Tout le monde a voulu caresser le petit âne - y compris les adultes! Robinson a apprécié les carottes qu'on a apporté.... 

     
     
Do widzenia Święty Mikołaju ! Au revoir Saint Nicolas !
     
     
     

Merci à M Rémy Barrault
"Les ânes du Régage"
anes13@free.fr

téléphone: 06 84 90 66 61 / 06 50 50 08 51

Les ânes du Régage, 19 le Régage, 13124 Peypin

     
Dodatkowe zdjęcia Photos supplémentaires