Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

29 czerwca 2014 roku zakończył się rok szkolny Szkoły Polskiej i kursów języka polskiego. Po rozdaniu świadectw i nagród przez nauczycielki, dzieci przedstawiły piękny spektakl.
"Tam, nad Wisły doliną", poprzedzony piosenką w wykonaniu dorosłych uczniów.
Prezes Stowarzyszenia Polonica podziękowała wszystkim wolontariuszom - nauczycielom i członkom zarządu za ich ciężką pracę przez cały rok.
Na zakończenie odbył się kiermasz szkolny i loteria w której można było spróbować wygrać wiele interesujących nagród !
Le 29 juin 2014 on a fête la fin de l'année scolaire de l'Ecole Polonaise et des cours du polonais.
Après la remise des diplômes et récompenses, les enfants ont présenté un très beau spectacle "Là, ou coule la Vistule". Les élèves adultes ont chanté ensemble.
La présidente de l'Association Polonica a remercié tous les bénévoles pour leur travail tout au long de l'année.
Ensuite chacun a pu trouver quelque chose d'intéressant au petit marché de l'école ou tenter de gagner un lot au loto de l'école!

 

Rozdanie świadectw La remise des diplômes
     
Piosenka w wykonaniu dorosłych uczniów La chanson des élèves adultes
     
Spektakl Szkoły Polskiej
"Tam, nad Wisły doliną",
Spectacle de l'Ecole Polonaise"
"Là, ou coule la Vistule"
     
Podziękowania Le remercîments
     
Kiermasz szkolny Petit marche de l'Ecole
     
Loteria Le Loto