Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Spektakl
"Tam, nad Wisły doliną ..."
29 czerwca 2014

LOTERIA SZKOLNA
Na zakończenie święta odbyła się loteria, w której można było wygrać wiele interesujących nagród !
Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazując różne dary umożliwili zorganizowanie loterii.
Specjalne podziękownania dla fundatorów dwóch głównych nagród
Restauracji Polskiej "un coin de bonheur" z Marsylii
i Sklepu Polskiego Delicepol z Marsylii

i Pani Annie Szuba, która ofiarowała książkę "Le manoir des Confins" napisaną przez siebie sagę rodzinną na tematy polskie.
  Spectacle
"La, ou coule la Vistule"
29 juin 2014

LOTO D'ECOLE
Pour finir notre fęte un loto a permis de gagner des nombreux lots !
Nous remercions toutes les personnes qui ont offert des différents lots et ont rendu possible l'organisation du loto.
Nos remercîments spéciaux vont aux fondateurs de deux principaux lots
Restaurant Polonais "un coin de bonheur" de Marseille
et L'Epicerie Fine Delicepol de Marseille

et Mme Annie Szuba, qui a offert son livre "Le manoir des Confins", une saga familiale sur les thčmes polonais.  

 

       
Losowanie różnych przedmiotów - dzieci po kolei losują numery Le tirage au sort des différents objets - ce sont les enfants qui tirent au sort les numéros
       
Nagroda Restauracji Polskiej - Obiad dla dwóch osób Le lot du Restaurant Polonais - le repas pour deux personnes
Nagroda Sklepu Polskiego Delicepol - koszyk z polskimi specjałami Le lot du Magasin Polonais - un panier garni de produits polonais
Pani Annie Szuba, autor, przekazuje wygraną książkę Mma Annie Szuba, auteure, transmet le livre gagné
       
       
 
       
       

Powrót / Retour