Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 


Spektakl
"Tam, nad Wisły doliną ..."
29 czerwca 2014

KIERMASZ POLSKI

Spectacle
"La, ou coule la Vistule"
29 juin 2014

PETIT MARCHE POLONAIS

 

       

Powrót / Retour