Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

14 maja 2014

Uczniowie Szkoły Polskiej wzięli udział w

 

Młodzieżowym Dniu Europejskim

zorganizowanym przez Bureau Information Jeunesse w Aix en Provence


Dzieci ze Szkoły Polskiej przedstawiły rezulataty swojej pracy w ramach projektu :

"Jestem ambasadorem Polski".

W tym specjalnym dniu uczestniczyły domy kultury, gimnazja, licea, a także różne stowarzyszenia prezentujące swoje kraje, lub opowiadające o Europie.

Szkoła polska miała swoje stoisko, na którym zaprezentowano tablice informacyjne przygotowane przez dzieci w szkole. Były na nich informacje z historii Polski, geografii, języka polskiego, gastronomii, społeczeństwa i bajek i legend. Polscy uczniowie zamienili się w przewodników po Polsce opowiadając francuskim dzieciom o swoim kraju.

Ale to nie wszystko. Szkoła Polska przygotowała również spektakl oparty na piosenkach ludowych i zakończony wspólnym polonezem, który bardzo podobał się młodzieży francuskiej. Następnie uczniowie polscy wzięli udział w animacjach przygotowanych przez inne stowarzyszenia.

Le 14 mai 2014
Les élèves de l'école polonaise ont participé dans

La Journée Européenne des Jeunes
organisée par Bureau Information Jeunesse w Aix en Provence

Les enfants de l'Ecole Polonaise ont présenté les résultats de leur travail dans le cadre du projet :
"Je suis l'ambassadeur de Pologne"

Des différents partenaires ont participé à cette journée : centres socioculturels, écoles, collèges et lycées ainsi que différentes associations qui présentent leurs pays ou l'Europe.

L'école polonaise a eu son stand sur lequel elle a présenté les panneaux d'information préparés par les enfants à l'école. On pouvait y trouver les informations sur l'histoire de Pologne, géographie, la langue polonaise, gastronomie, société ainsi que les contes et légendes. Les élèves polonais se sont transformés en guides en décrivant son pays aux enfants français.

Mais ce n'est pas tout. L'Ecole Polonaise a préparé également un spectacle basé sur les chansons folkloriques et terminé par la polonaise. Ce spectacle a beaucoup plu au public qui s'est joint à la danse polonaise. Ensuite les élèves polonais ont participé aux animations préparés par les autres associations.

 

Stoisko Le Stand
     
Tablice przygotowane przez dzieci Les panneaux préparés par les enfants
     
Spektakl Le spectacle