Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

27 czerwca 2010 jak co roku bawiliśmy się na Święcie POLONIKI.

Najpierw zobaczyliśmy spektakl przygotowany przez Szkołę Polską -

"Baju, baju o zwyczaju, o tym naszym polskim kraju...."

 po którym nastąpiło rozdanie świadectw - a potem - tradycyjny już spektakl humorystyczny - "Goście, goście".

Jak co roku nasze Święto zakończyło się piknikiem.

Ale w czasie zabawy nie zapomniano o powodzianach w Polsce. Polonica zorganizowała zbiórkę pieniędzy na Zespół Szkół w gminie Wilków. Artysta polski Tomasz Kaniowski przekazał swoje prace na ten cel. Prace te były sprzedawane w czasie naszego Święta.

Le 27 juin 2010 comme tous les ans nous avons fêté la fin de la saison à la Fête de Polonica. D'abord nous avons pu voir le spectacle préparé par l'école polonaise suivi par la remise des diplômes. Ensuite traditionnellement nous avons vu le spectacle humoristique - "Des hôtes, des hôtes"

Comme d'habitude la soirée s'est terminée par
le pique-nique. Mais même si on s'est bien amusé nous n'avons pas oublié les sinistrés des inondations en Pologne.

Polonica a organisé une collecte de fonds pour l'Ensemble des Ecoles à Wilków. L'artiste polonais Tomasz Kaniowski a transmis ses ouvres dans ce but. Ces ouvres ont été vendues lors de notre Fête.

 

Przedstawiamy program wieczoru

Nous présentons le programme de la soirée

Spektakl "Baju, baju o zwyczaju ..." przygotowany przez Szkołę Polską

Le spectacle "Cercle des saisons, cercle des traditions" préparé par l'Ecole Polonaise

Rozdanie świadectw

Remise des diplômes

     

Spektakl Kabaretowy "Goście, goście"

Le spectacle humoristique "Des hôtes, des hôtes !"

Piknik w ogrodzie / Pique-nique dans le jardin