Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

 

Ruszyła wielka akcja pomocy powodzianom w Polsce. Polonica pragnie pomóc uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie, powiat opolski, woj. lubelskie. Pomocą zostaną objęte następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Wilków

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Wilkowie.

Drugą falą powodzi objęte jest 98% terytorium gminy. O rozmiarach zniszczeń można dowiedzieć się z licznych dokumentów filmowych zamieszczanych w internecie np.

www.youtube.com/watch?v=DHs_HKegAmA

W czasie Święta Poloniki nasze Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę pieniędzy, które

 zostaną przekazane na specjalne konto Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie. Dyrektor tej placówki, Pan Lech Łyjak z góry dziekuje za wszelką pomoc i wsparcie.

 

Zebrano 1170 Euro. Kwotę tę w pierwszych dniach lipca przekażemy  przelewem wyżej wymienionej placówce.

Strona internetowa szkoly www.gimwil.scholaris.pl

Notre association a organisé une grande action d'aide aux sinistrés de la Pologne. Polonica souhaiterait aider les élčves et les enseignants de l'Ensemble des Ecoles Publiques ŕ Wilków, pow. opolski, woj. Lublin. Les écoles concernés sont :

l'Ecole Primaire  Wilków

Le Collčge Jean-Paul II ŕ Wilków

98% du territoire du village est touché par la deuxičme vague de l'inondation. On peut consulter de nombreux documents vidéo sur internet par exemple :

www.youtube.com/watch?v=DHs_HKegAmA

Pendant la Fęte de Polonica notre Association a organisé une récolte d'argent qui

sera versé sur le compte de l'Ensemble des Ecoles ŕ Wilków. Le directeur M. Lech Łyjak remercie d'avance pour toute aide.

 

On a récolté une somme de 1170 Euro. Cette somme sera transmise par virement aux écoles citées ci-dessus en début du juillet.

Le site internet de l'école : www.gimwil.scholaris.pl

Uwaga!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim darem wsparli powodzian. Szczególne podziękowania składamy polskiemu artyście mieszkającemu w Aix en Provence Tomaszowi Kaniowskiemu, który przekaz swoje prace na rzecz powodzian. Prace te zostały sprzedane podczas Święta Poloniki. Więcej informacji na temet artysty na stronie http://kaniowski.ultra-book.com

Dziękujemy artyście za tak piękny gest i za zaangażowanie w pomoc poszkodowanym.

 Kwota jaką uzykamy ze sprzedaży dzieł zostanie przekazana na konto Zespolu Szkół Publicznych w Wilkowie.

Attention!

Nous remercions tous ceux qui par leur don ont aidé les sinistrés. Les remercîments tous particuličres ŕ l'artiste polonais qui habite ŕ Aix en Provence Tomasz Kaniowski qui a décidé de transmettre ses œuvres au profit des sinistrés des inondations en Pologne. Ces oeuvres ont été vendues lors de la Fęte de Polonica . Plus d'information sur le site  http://kaniowski.ultra-book.com

Nous remercions l'artiste pour ce beau geste et son engagement dans la cause des sinistrés. La somme obtenue de la vente sera transmise sur le compte de l'Ensemble   des Ecoles Publiques ŕ Wilków,

 

 

Protokół ze zbiórki pieniędzy na pomoc dla powodzian z Wilkowa

Le compte-rendu de la récolte de l'argent pour le sinistrés de Wilków.