Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Powrót / Retour

Świadectwa / Les diplômes

Klasa przedszkolna i panie Ela, Natalia i Ola

La classe maternelle et Ela, Natalia et Ola

Klasa I - pani Ania

Classe I et Ania

Klasa II-III - pani Mariola

Classe II-III et Mariola

Klasa IV-VI i pani Magda

Classe IV-VI et Magda

Klasy licealne i pani Marta

Classes lycée et Marta

Maturzyści, którzy byli w szkole od pierwszych chwil jej istnienia

Les bacheliers qui étaient dans l'Ecole dès sa création

Ksiądz Krzysztof rozdaje świadectwa katechezy

Père Christophe distribue les diplôme du catéchisme

Kurs dorosłych początkujących i pani Krysia

Cours adultes débutants et Krystyna

Kurs dorosłych początkujących zaawansowanych i panie Marta i Joanna

Cours adultes débutants avancés et Marta et Joanna

Kurs dorosłych średniozaawansowanych i pani Krysia
Cours adultes moyens et Krystyna

Kurs dorosłych zaawansowanych i pani Joanna

Cours adultes confirmés et Joanna

Pamiątki książkowe dla wszystkich nauczycielek

Des livres pour toutes les enseignantes

Powrót / Retour