Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Powrót / Retour

PIKNIK / PIQUE-NIQUE

Polski artysta, Toamsz Kaniowski przekazał swoje dzieła na rzecz powodzian w Polsce. L'artiste polonais, Tomasz Kaniowski a transmis ses ouvres au bénéfice des sinistrés des inondations  en Pologne
     
Młodzież zbierała pieniądze na rzecz powodzian Les jeunes ont collecté l'argent pour les sinistrés
     
     

   
     
     
     
     
     
     

 

Powrót / Retour