POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

      Nasza szkoła

Notre école

 

 

Rokiczanka w Szkole Polskiej

10.05.2017

Rokiczanka  à l'Ecole Polonaise

10.05.2017

Marzanna
22.03.2017
Szkola Polska
Marzanna
- 22.03.2017
Ecole Polonaise
W środę 10 marca 2017 Szkoła Polska gościła realizatora filmów dokumentalnych TVP Adama Kulika. Le mercredi 10 mars 2017 l'Ecole Polonaise a accueilli le réalisateur des films documentaires Adam Kulik
Rzepka - Julian Tuwim
1.03.2017
Przedszkole
Poème "Le navet" - Julian Tuwim
1.03.2017
La Maternelle
Karnawał i lekcja o Wiśle w Szkole Polskiej
8.02.2017
le Carnaval et la leçon sur la Vistule à l'Ecole Polonaise
8.02.2017
Jasełka dzieci ze Szkoły Polskiej
 "Wigilijny czas"
25stycznia  2017
le Spectacle de Noël de l'Ecole Polonaise
"Le temps de Noël"

25 janvier 2017
ŚRODA 14 GRUDNIA 2016
Pisarz Michał Rusinek w Szkole Polskiej
MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 L'écrivain Michał Rusinek à l'Ecole Polonaise
Święty Mikołaj w Polskiej Szkole
7.12.2016
Saint Nicolas à l'Ecole Polonaise
7.12.2016

 

 

  

Mali i duzi, każdy jakiś talent ma  i dla każdego jest miejsce w naszej szkole!
Jeśli chcecie  się przekonać czy warto chodzić do polskiej szkoły,
najlepiej przyjdźcie i zobaczcie sami.

 Zapraszamy.

 

 

 Archiwum zdjęć ze szkoły / Galerie de photos de l'école