Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

22 marca 2017 roku dzieci z Polskiej Szkoły poszły na wycieczkę, żeby utopić Marzannę, według starego polskiego zwyczaju. Wszyscy chca, żeby już przyszła wiosna ! Marzanna popłynęła z biegiem rzeki, więc chyba już koniec zimy ! Le 22 mars 2017 les enfants de l'Ecole Polonaise sont allés en excursion pour noyer Marzanna - une marionnette qui symbolise l'hiver - selon une vielle coutume polonaise. Tout le monde souhaite l'arrivée du printemps ! Marzanna s'en est allée au fil de l'eau donc on peut espérer la fin de l'hiver!
Wyruszamy Le départ
       
       
       
Topienie Marzanny - symbolu zimy La noyade de Marzanna - le symbole de l'hiver
       
       
       
Trzeba było trochę pomóc Marzannie odpłynąć bo utkwiła na kamieniach... Il fallait aider Marzanna à partir car elle a été arrêtée par des cailloux...
Film       Film

Marzanno, Marzanno
odpłyń gdzieś za morza
niech kwitną już kwiaty,
zielenią się zboża.

Marzanno, Marzanno
niechaj zima minie,
a kra na strumyku
wraz z Tobą odpłynie.

Marzanno, Marzanno
już nie chcemy ciebie,
niech świeci nam słonko
na wiosennym niebie.

Marzanno, Marzanno
zabierz z sobą lody,
chcę cieszyć się wiosną
póki jestem młody.

Gry i zabawy Les jeux
       
       
       
Film Film
Uczymy się piosenki "Hej na krakowskim Rynku" On apprend la chansons "Sur la Place du Marché à Cracovie"
       
Dzieci robią piękne wiatraczki Les enfants préparent des très beaux moulins à vent
       
       

ZDJĘCIE GRUPOWE  / PHOTO DU GROUPE