POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

7 grudnia 2016 do dzieci ze Szkoły Polskiej przyszedł Święty Mikołaj.
Wszystkie dzieci były grzeczne i dostały piękne prezenty. Panie nauczycielki również otrzymały drobiazgi z rąk Świętego Mikołaja
Le 7 décembre 2016 Saint Nicolas a rendu visite aux enfants de l'Ecole Polonaise.
Tous les enfants on été sages et ont reçu des beaux cadeaux. Les enseignantes ont reçu également des cadeaux de la part de Saint Nicolas.