Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

MAJ 2007  /   MAI 2007

DNI EUROPEJSKIE / LES JOURNEES EUROPEENNES

Dni majowe przyniosły wielkie wydarzenia. Z okazji Święta Europejskiego na zaproszenie Stowarzyszenia POLONICA przyjechali do Aix en Provence goście : Radny Pierwszej Dzielnicy miasta Krakowa Wojciech Kozdronkiewicz oraz dwa zespoły z Krakowa - Cracovia Danza i Krakowiacy.
Mogliśmy również w ten sposób przyłączyć się do obchodów 750 lecia Lokacji Krakowa. Przez kilka dni w Aix en Provence i w okolicach rozbrzmiewały krakowiaki i dawna muzyka polska!

Au mois de mai nous avons pu vivre de grands événements. A l'occasion de la Fête de l'Europe, deux ensembles de danse de Cracovie - Cracovia Danza et Krakowiacy accompagnés du Conseiller Municipal de la Vielle Ville de Cracovie Wojciech Kozdronkiewicz sont arrivés à Aix en Provence sur l'invitation de l'Association POLONICA. Nous avons pu nous joindre de cette façon aux festivités liées au 750ème anniversaire de la location de Cracovie. Pendant quelques jours à Aix en Provence et dans le Pays d'Aix a retenti la musique ancienne de la Pologne et les danses de Cracovie!

   

A oto przebieg tych wydarzeń :

Comment on a vécu celà...

Defilada / Défilé

Udział w Wiosce Europejskiej
Participation au Village Européen

Występ na rynku w Aix en Provence
 Spectacle sur la place de la Mairie

Konferencja / Conférence

Spotkanie z dziećmi w Szkole Ecole de Cuques
La rencontre avec les enfants à l'Ecole de Cuques

Spektakl w Meyreuil / Spectacle à Meyreuil

Spotkanie członków Poloniki z artystami
La rencontre des membres de Polonica avec les artistes

Święto Europejskie w Vitrolles
La Fête Européenne à Vitrolles

Dni Europejskie w Liceum Célony
Journées Européennes au Lycée Célony