Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Nasze stoisko / Notre stand

   
   
   

                                                                    

     powrót / retour

 

 

 

 

 

Nasz gość, Radny Pierwszej Dzielnicy miasta Krakowa, Stare Miasto, Wojciech Kozdronkiewicz wziął udział w konferencji n/t równości dostępu przestawiając referat o swoim projekcie "Kraków, strefa dostępna" dotyczący upośledzonych.

Notre invité, le Conseiller municipal de la Ville de Cracovie, Cracovie Vielle Ville a participé dans la conférence sur les inégalités en présentant son projet "Cracovie, ville accessible" concernant les handicapés.

   
   
   
   

powrót / retour