Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Spotkanie artystów z członkami Poloniki

La rencontre des artistes avec les membres de Polonica

11.05.2007

 

W piątek członkowie Poloniki mieli okazję spotkać się z artystami i radnym Krakowa, panem Wojciechem Kozdronkiewiczem. Po kilku oficjalnych słowach i wręczeniu upominków można było porozmawiać w miłej i wesołej atmosferze.

Le vendredi soir les membres de Polonica ont pu rencontrer les artistes et le conseiller de la ville de Cracovie Monsieur Wojciech Kozdronkiewicz. Après quelques courts discours officiels et l'échange de quelques souvenirs nous avons pu bavarder dans une très agréable ambiance.

   
   
   
   
   

powrót / retour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprofesjonalne Dni Europejskie w Liceum Célony

Les Journées Européennes Interprofessionnelles au Lycée Célony

14.05.2007

 

Uczesniczyliśmy w spotkaniu w Liceum Célony. Mieliśmy okazję spotkać się z młodzieżą w klasach i odpowiedzieć na pytania odwiedzających nasze stoisko.

Nous avons participé dans la rencontre organisée par le Lycée Célony. Nous avons pu rencontrer les jeunes dans les classes et répondre aux questions des personnes visitant le stand.

   
   

powrót / retour