Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Spotkanie z dziećmi / La rencontre avec les enfants

10.05.2007

Tego dnia rano artyści spotkali się z dziećmi w Szkole Podstawowej Cuques.

Dzieci wysłuchały najpierw legendy o Smoku Wawelskim a potem mogły podziwiać tancerzy, którzy zatańczyli kilka krakowiaków. Nawet dzieci spróbowały zatańczyć krakowiaka, ale nie było to łatwe!

Ce matin les artistes ont rencontré les enfants de l'Ecole Primaire de Cuques. D'abord les enfants ont écouté la légende du Dragon de Cracovie, ensuite ils ont pu admirer les danseurs qui ont dansé quelques danses de Cracovie. Même les enfants ont pu essayer des pas de danse de "Krakowiak", mais ce n'était pas facile!

   
   
   
   
   

powrót / retour