Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

WIOSKA EUROPEJSKA

9.05.2009

LE VILLAGE EUROPÉEN

 

9 maja 2009 Polonica wzięła udział w Dniu Europejskim zorganizowanym przez miasto Aix en Provence.

Jak zwykle na naszym stoisku można było zapoznać się z dokumentacją na temat Polski a także obejrzeć i kupić wyroby regionalne.

Le 9 mai 2009 Polonica a participé à la Journée Européenne organisée par la ville d'Aix en Provence.

Comme d'habitude sur notre stand on pouvait consulter la documentation au sujet de la Pologne et aussi regarder et acheter les produits régionaux.

     
W roku 2009 obchodzimy 20-lecie zburzenia muru berlińskiego. Polonica postanowiła uczcić tę rocznicę symboliczną animacją, która miała również podkreślić rolę Solidarności. L'année 2009 c'est le 20-ème anniversaire de la destruction du mur de Berlin. Polonica a décidé de commémorer cet événement par une animation symbolique qui devait également souligner le rôle de Solidarność