Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

9.05.2009

Wioska Europejska / Village Européen

 

Nasze stoisko Notre stand
   
Ekipa poranna L'équipe du matin
   
     
Piękne wyroby rękodzieła polskiego i ciekawa dokumentacja przyciągają zwiedzającyh L'artisanat polonais et une documentation intéressante attirent les visiteurs
Ekipa popołudniowa L'équipe de l'après-midi
 
     
 
Nasze stoisko zainteresowało wielu zwiedzających Notre stand a intéressé les visiteurs
   
   

 

 

Powrót / Retour