Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

9.05.2009

 

W roku 2009 obchodzimy 20-lecie zburzenia muru berlińskiego.

Polonica postanowiła uczcić tę rocznicę symboliczną animacją, która miała również podkreślić rolę Solidarności.

 

En  2009 nous commémorons le 20-ème anniversaire de la destruction du mur de Berlin. Polonica a décidé de souligner cet événement par une animation symbolique qui devait également souligner le rôle de Solidarność
   
"Budowa" Muru Berlińskiego "Construction" du Mur de Berlin
   
Animacja przy dźwiękach piosenki "Mury" Jacka Kaczmarskiego, barda Solidarności Animation au son de la chanson "Les murs" de Jacek Kaczmarski, le chanteur symbolique de Solidarność
   
Rozbieranie muru Destruction du mur
Symboliczne "kawałki muru" są rozdawane widzom "Les symboliques morceaux du mur" sont distribués parmi les spectateurs
Kończymy animację polskimi piosenkami przy dźwiękach gitar Nous terminons l'animation par les chansons polonaises au son des guitares
   
   

Powrót / Retour