POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

      Nasza szkoła

Notre école

 

 

Słowiańska kolęda
10.12.2017
Noël Slave
10.12.2017
Święty Mikołaj
6 grudnia 2017
Saint Nicolas
6 décembre 2017
     
Jesień 2017 Automne 2017
     
Wycieczka do ZOO
10.2017
Excursion au ZOO
10.2017
     
     
     
     
     

 

 

  

Mali i duzi, każdy jakiś talent ma  i dla każdego jest miejsce w naszej szkole!
Jeśli chcecie  się przekonać czy warto chodzić do polskiej szkoły,
najlepiej przyjdźcie i zobaczcie sami.

 Zapraszamy.

 

 

 Archiwum zdjęć ze szkoły / Galerie de photos de l'école