POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

6 grudnia 2017 do dzieci ze Szkoły Polskiej przyszedł Święty Mikołaj.
Wszystkie grupy dzieci otrzymały piękne prezenty. Panie nauczycielki również otrzymały drobiazgi z rąk Świętego Mikołaja
Le 6 décembre 2017 Saint Nicolas a rendu visite aux enfants de l'Ecole Polonaise.
Tous les groupes des enfants ont reçu des beaux cadeaux. Les enseignantes ont reçu également des cadeaux de la part de Saint Nicolas.