POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W SOBOTĘ 14 KWIETNIA 2018

w ramach cyklu "Muzyka Polska"

i Sezonu Kulturalnego

"Wiosna Polska w Aix en Provence 2018"

odbył się

 RECITAL FORTEPIANOWY

CHOPIN DEBUSSY REZONANS

w wykonaniu

Marcina Koziaka

znanego pianisty , koncertującego na całym świecie współpracującego z najbardziej znanymi dyrygentami i najbardziej prestiżowymi orkiestrami świata
W programie:
m. in. Chopin, Debussy
20:30 – Kościół St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

program koncertu

programme du concert

zdjęcia / photos

LE SAMEDI 14 AVRIL 2018

dans le cadre du cycle "Musique Polonaise"

et la Saison Culturelle

"Le Printemps Polonais à Aix en Provence"

a eu lieu

LE RECITAL PIANO

CHOPIN DEBUSSY RESONANCE

par

Marcin Koziak

pianiste de renommée internationale qui se produit dans le monde entier avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux. 
Au programme :
entre autres Chopin, Debussy.
20h30 – Eglise St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

   

 Marcin Koziak

urodził się w 1989 roku w Krakowie. Studiował u wspaniałych pedagogów: profesora Stefana Wojtasa w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz profesora Tamasa Ungara w Texas Chrisitian University w Fort Worth (USA). Uczestniczył również w kursach mistrzowskich oraz pobierał cenne wskazówki artystyczne od takich pedagogów – artystów jak Yoheved Kaplinsky, Sergei Babayan, Jacques Rouvier, Andrzej Jasiński, Kaja Danczowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Neal Larrabee czy Daejin Kim. 

Marcin Koziak

est né en 1989 à Cracovie. Il a étudié le piano au Conservatoire de Cracovie dans la classe du professeur Stefan Wojtas ainsi que dans la classe du professeur Tamas Ungara au Texas Christian University à Fort Worth (USA). Il a participé également aux master class de professeurs prestigieux comme Yoheved Kaplinsky, Sergei Babayan, Jacques Rouvier, Andrzej Jasiński, Kaja Danczowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Neal Larrabee et Daejin Kim.  

Jest laureatem licznych nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych, m.in. I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów (Budapeszt 2006), wielu nagród na konkursach : VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz 2007) na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym (Hastings, Wielka Brytania, 2014); jest również półfinalistą i laureatem trzech nagród pozaregulaminowych XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010), jak również półfinalistą XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie (2014) oraz XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Giny Bachauer w Salt Lake City (2014).

W wieku 10 lat wygrał swój pierwszy ogólnopolski konkurs, a rok później debiutował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej.

Mimo młodego wieku, koncerty zaprowadziły go już do 22 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej; występuje w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, USA, Japonii, Chinach, Szwecji, Norwegii, Islandii, Estonii, Rumunii, Chorwacji, Gruzji, na Wyspach Kanaryjskich, Ukrainie i na Węgrzech w renomowanych salach, takich jak Tokyo International Forum, Forbidden City Concert Hall (Pekin), National Centre for the Performing Arts (Pekin), Art Center of Kobe (Kobe, Japonia), Bass Performance Hall (Fort Worth, USA), Peabody Auditorium (Daytona Beach, USA), Ferguson Center for the Arts (Newport News, USA), Detroit Music Hall, Mechanics Hall (Worcester, USA), The Palladium (Carmel, USA), C.Y. Stephens Auditorium (Ames, USA), Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (Costa Mesa, USA), Lehman Center for the Performing Arts (Nowy Jork), Cadogan Hall (Londyn), Salle Cortot (Paryż), Filharmonii Narodowej i Operze Narodowej w Warszawie, nowej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach, Auditorium di Milano, Wielkiej Sali Konserwatorium Genewskiego, Verdi Hall w Mediolanie, Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas) czy Vatroslav Lisinski Concert Hall w Zagrzebiu.

Miał zaszczyt współpracować z Alexandrem Lazarevem, Antonim Witem, George’m Tchitchinadze, Jerzym Maksymiukiem, Xieyang Chen, Maximiano Valdésem, Yip Wing-sie, Charles’em Olivieri-Munroe, Markiem Pijarowskim, Massimiliano Caldim, Stanisławem Krawczyńskim, Michałem Dworzyńskim, Bogusławem Dawidowem, José Maria Florêncio, Ernstem van Tielem występując z wieloma znanymi orkiestrami : China National Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Royal Philharmonic Concert Orchestra, Sinfonia Varsovia, Hong Kong Sinfonietta, Sinfonietta Cracovia, Zagreb Philharmonic Orchestra, Orquestra Filarmonica de Gran Canaria, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Polską Orkiestra Sinfonia Iuventus, orkiestrami Filharmonii Krakowskiej, Bałtyckiej, Poznańskiej, Łódzkiej, Pomorskiej…

 Pianista koncertował na wielu znaczących festiwalach oraz cyklach koncertowych : La Roque d’Anthéron International Piano Festival, Chopin i jego Europa, Rubinstein Piano Festival, La Folle Journée au Japon, La Folle Journée au Varsovie, ASEM Culture and Arts Festival, Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, Kiev Summer Music Evenings oraz na wielu innych, zapraszany do Genewy, Paryża, Aix-en-Provence, Mediolanu, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Katowic…

Koncertował z takimi orkiestrami jak China National Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, pod batutą takich dyrygentów, jak  Alexander Lazarev, Antoni Wit, Xieyang Chen, Maximiano Valdés, Paweł Przytocki, Stanisław Krawczyński, Ruben Silva,  Michał Dworzyński, Paweł Kotla.

W 2016 roku wyjechał na tournée po Stanach Zjednoczonych, podczas którego zagrał 33 koncerty z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Bałtyckiej. Wykonując koncerty Beethovena, Chopina oraz Czajkowskiego wystąpił m.in. w Nowym Jorku, Detroit, Las Vegas, Costa Mesa (Kalifornia), Fairfax (Wirginia), Daytona Beach (Floryda) i wielu innych.

Jego koncerty były transmitowane przez japońskie radio Ottava, radio France Musique, Polskie Radio i Telewizję Polską.

Il a remporté de nombreux prix dans des concours nationaux et internationaux:   Ier Prix dans le 2ème Concours International Chopin pour les Jeunes Pianistes (Budapest 2006), de nombreux prix dans les concours :  7ème Concours International „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz 2007), 10ème Concours International du Piano (Hastings, Grande Bretagne, 2014); il est également le demi-finaliste du Concours International Fréderic Chopin à Varsovie (2010)  et le demi-finaliste du 14ème Concours International Arthur Rubinstein à Tel-Aviv  (2014) et 14ème Concours International du Piano Gina Bachauer w Salt Lake City (2014).

A l'âge de 10 ans, il gagne son premier concours national et l'année suivante il débute avec l'Orchestre  Philharmonique de Cracovie.

Malgré son jeune âge il a joué déjà dans 22 pays de l'Europe, Asie et l'Amérique du Nord. Il joue régulièrement en Allemagne, en France, Italie, Suisse, Autriche, Grande Bretagne Russie, Israël,USA, Japon, Chine, Suède, Norvège, Islande, Estonie, Roumanie, Croatie, Géorgie, Ukraine et Hongire dans des salles prestigieuses comme Tokyo International Forum, Forbidden City Concert Hall (Pekin), National Centre for the Performing Arts (Pekin), Art Center of Kobe (Kobe, Japonia), Bass Performance Hall (Fort Worth, USA), Peabody Auditorium (Daytona Beach, USA), Ferguson Center for the Arts (Newport News, USA), Detroit Music Hall, Mechanics Hall (Worcester, USA), The Palladium (Carmel, USA), C.Y. Stephens Auditorium (Ames, USA), Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (Costa Mesa, USA), Lehman Center for the Performing Arts (New York), Cadogan Hall (Londres), Salle Cortot (Paris), Philharmonie Nationale et Opéra National de Varsovie, Nouvelle Salle de Concert NOSPR à Katowice , Auditorium di Milano,Grande Salle de Conservatoire de Genève; Verdi Hall w Mediolanie, Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas) et Vatroslav Lisinski Concert Hall à Zagreb.

Il a eu l'honneur de travailler avec Alexandre Lazarev Antoni Wit, George’ Tchitchinadze, Jerzy Maksymiuk, Xieyang Chen, Maximiano Valdésem, Yip Wing-sie, Charles’em Olivieri-Munroe, Marek Pijarowski, Massimiliano Caldim, Stanisław Krawczyńsi, Michał Dworzyński, Bogusław Dawidow, José Maria Florêncio, Ernstem van Tielem avec des orchestres : China National Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique National de Varsovie, L'Orchestre National de la Radio Polonaise, Royal Philharmonic Concert Orchestra, Sinfonia Varsovia, Hong Kong Sinfonietta, Sinfonietta Cracovia, Zagreb Philharmonic Orchestra, Orquestra Filarmonica de Gran Canaria, L'Orchestre de l'Academie de Beethoven, Sinfonia Iuventus, les orchestre de Philharminies de Cracovie, Baltic, Lodz, Poznan, Pomorska etc...

Il a été invité dans de nombreux festivals et cycles des concerts :

La Roque d’Anthéron International Piano Festival, Chopin et son Europe, Rubinstein Piano Festival, La Folle Journée au Japon, La Folle Journée au Varsovie, ASEM Culture and Arts Festival, Festival International de Duszniki Zdroj, Kiev Summer Music Evenings et bien d'autres. Il a été invité à Genève, Paris, Aix-en-Provence, Milan, Varsovie, Cracovie, Lodz, Katowice …

Il a donné des concerts avec de nombreux orchestres : China National Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique National Polonais, Orchestre Philharmonique de Lodz, Sinfonietta Cracovia, Orchestre de l'Académie  Beethoven, dirigés par des chefs d'orchestre renommés :  Alexander Lazarev, Antoni Wit, Xieyang Chen, Maximiano Valdés, Paweł Przytocki, Stanisław Krawczyński, Ruben Silva,  Michał Dworzyński, Paweł Kotla.

En 2016 il a effectué une tournée aux Etats Unis. Lors de cette tournée il a joué 33 concerts avec l'Orchestre Philharmonique Baltique de Gdansk avec dans le programme des concertos de Beethoven, Chopin et Tchaïkovski. Il a joué entre autres à New York, Detroit, Las Vegas, Costa Mesa (Californie), Fairfax (Virginie), Daytona Beach (Floride) et bien d'autres .

Ses concerts ont été transmis par la radio japonaise Ottava, radio France Musique, la Radio et Télévision Polonaise.

 

Program koncertu "Chopin - Debussy - Rezonans"
14 kwietnia 2018 w Aix en Provence
Programme du concert "Chopin - Debussy - Resonance"
14 avril 2018 à Aix en Provence

R.Schumann - Kinderszenen op.15
C.Debussy - Preludes (from book I)
                        VIII.
Dziewczyna o włosach jak len
                           IX Przerwana serenada
                             X Zatopiona katedra
                             XI Taniec Puka
                             XII Minstrele
***
F.Chopin - Nokturn F-dur op.15 nr 1
                    Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
                    Scherzo b-moll op.31
                    Nokturn c -moll op.48 nr 1
                    Polonez As-dur op.53

R.Schumann - Kinderszenen op.15
C.Debussy - Preludes (from book I)
                        VIII.
La fille aux cheveux de lin
                           IX Sérénade interrompue
                             X Cathédrale engloutie
                             XI Danse de Puck
                             XII Minstrels
***
F.Chopin - Nocturne en Fa majeur op.15 n° 1
                   Nocturne en Fa-dièse majeur op. 15 n° 2
                    Scherzo en Si-bémol op.31
                   Nocturne en Do mineur  op.48 n° 1
                    Polonaise en La-bémol majeur op.53