POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Spotkanie z pisarzem
Grzegorzem Kasdepke
15 grudnia 2015
Rencontre avec l'écrivain
Grzegorz Kasdepke
15 décembre 2015
     
Spotkanie dzieci z pisarzem
Grzegorzem Kasdepke
16 grudnia 2015
w Szkole Polskiej
Rencontre des enfants avec l'écrivain
Grzegorz Kasdepke
16 décembre 2015
à l'Ecole Polonaise