Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W dniach od 6 do 16 maja 2014 odbyła się wystawa fotograficzna

"Polska o dwa kroki stąd - Polska i Polacy w 2012 roku"

zorganizowana przez Stowarzyszenie POLONICA przy współpracy Merostwa Aix en Provence oraz pod patronatem Konsulatu Generalnego Polski z Lyonu.
Wystawa ta była rezultatem konkursu fotograficznego pod tym samym tytułem zorganizowanego przez Polonikę w 2012 roku.
Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem. Nadesłano ponad 170 zdjęć wykonanych przez 90 fotografów-amatorów.
Wystawę, przestawioną w prestiżowej sali "Pavillon" na Merostwie Aix en Provence zwiedziło ponad 600 osób.
Więcej informacji o Konkursie

Du 6 au 16 mai a eu lieu l'exposition photographique

"La Pologne à deux pas - La Pologne et les Polonais en 2012"

organisée par l'Association Polonica en collaboration avec la Mairie d'Aix en Provence et  sous le patronat du Consulat Général de Pologne à Lyon.
Cette exposition était le résultat du concours photographique sous le même nom, organisé par Polonica en 2012.
Le Concours a remporté un vif succès. Le 90 participants ont envoyé plus que 170 photos.
Plus que 600 visiteurs ont vu l'exposition, présentée dans la belle salle "Pavillon" à la mairie d'Aix en Provence.
Plus d'information sur le Concours

 


Wirtualne zwiedzanie wystawy


http://youtu.be/ZI2cYNPufEc


Visite virtuelle de l'exposition


http://youtu.be/ZI2cYNPufEc

 

Przygotowanie wystawy Préparation de l'exposition
       
       
Wernisaż Vernissage
       
Liczna publiczność z zainteresowaniem odkrywa zróżnicowany i ciekawy obraz Polski - często inny od dotychczasowych wyobrażeń. Le public très nombreux découvre avec l'intérêt l'image de la Pologne, intéressante et diversifiée, souvent différente de leurs idées.  
Mme Joanna Garnczarek,
prezes Stowarzyszenia Polonica
présidente de l'Association Polonica
Mme Marta Foltzer
wiceprezes Stowarzyszenia Polonica
vice-présidente de l'Association Polonica
M Dariusz Wiśniewski
Konsul Generalny Polski w Lyonie
Consul Général de Pologne à Lyon
Mme Reine Merger
Radna delegowana do Spraw Europejskich
Conseiller Municipal déléguée aux Affaires européennes
Jury Konkursu / Jury du Concours
Aleksandra Czuja
Tomasz Kaniowski
Jean-Yves Lien (nieobecny/absent)
Nagrodzeni Les laureats  
       
Coctail Coctail